Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 23 – no. 2. (2018) p.197-206.

Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához III. / Data to the flora and vegetation of Hungary III. (DOI: 10.17542/kit.23.197)
ERDŐS László, ARADI Eszter, BÁTORI Zoltán & TÖLGYESI Csaba
Cikk letöltése: [pdf] (354 Kb)

Kivonat:

Abstract – We report the occurrence data of 44 vascular plant taxa collected at various localities in Hungary (mainly the Danube–Tisza Interfluve and South Transdanubia) during floristic, vegetation and ecological field surveys between 2016 and 2018. Of the species in the present article, 27 are protected or strictly protected. In the paper we focused on plants that are rare regionally (e.g. Botrychium lunaria, Polystichum aculeatum) or in the whole country (e.g. Ophrys oestrifera, Ranunculus psilostachys), as well as on plants that occurred in unusual habitats (e.g. Corydalis solida). We also included new localities of weedy species, some of which (e.g. Opuntia humifusa, Sporobolus cryptandrus) may present nature conservation threats.

Keywords: Danube–Tisza Interfluve, legally protected plants, South Transdanubia

Összefoglalás – Cikkünkben 44 edényes növényfaj új előfordulási adatait közöljük, melyek 2016 és 2018 között végzett florisztikai, vegetációtani és ökológiai kutatásaink során kerültek elő hazánk kü­lönböző részeiből (főként a Duna–Tisza köze és a Dél-Dunántúl területéről). A fajok közül 27 védett vagy fokozot­tan védett. Főként a regionálisan (pl. Botrychium lunaria, Polystichum aculeatum) vagy országosan ritka (pl. Ophrys oestrifera, Ranunculus psilostachys), valamint a szokatlan élőhelyekről előkerült fajokra (pl. Corydalis solida) koncentráltunk. Gyomok új előfordulási adatait is közöljük, me­lyek közül némelyik ter­mészetvédelmi problémát jelenthet a jövőben (pl. Opuntia humifusa, Sporobolus cryptandrus).

Kulcsszavak: Dél-Dunántúl, Duna–Tisza köze, védett növények