Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 23 – no. 2. (2018) p.207-217.

Florisztikai felmérések hibaforrásai I. „Jószándékú” flórahamisítások: „kakukk” a Medvesen / The biases of floristic surveys I. Naive planters: “cuckoo” of the Medves (N Hungary) (DOI: 10.17542/kit.23.207)
CSIKY János & LANTOS István
Cikk letöltése: [pdf] (328 Kb)

Kivonat:

Abstract – The aim of the planned thematic studies is to point out the main biases and/or errors of floristic surveys in Hungary. In this first article of the series we focus on those examples when native species were planted out of their original habitats and/or range by a non-professional naturalist. The sources of information are those letters that were posted by Ferenc Varga to the first author of this article in 2005. The circumstances of the transplantation of 10 phytogeographycally significant species of the investigated area and/or the Pannonicum (Adonis vernalis, Arum orientale, Asarum europaeum, Genista germanica, Phragmites australis, Pulsatilla grandis, P. nigricans, Salvia aethiopis, Viola alba, Xeranthemum annuum) are detailed in the text and summarised in a table. The correspondence between the first author and Ferenc Varga provides insight how the ambition of a non-professional naturalist can influence the flora of an area. Most of the species were removed from South and transplanted to North, almost 10 km away from their original stands. With the exception of Adonis vernalis and Genista germanica at least one transplantation of the species was successful. In the case of Salvia aethiopis, the naturalized populations came 1.25 km close to Slovakia, where this species is a very rare and endangered (EN) taxon.

Keywords: basalt, cemetery, Moesz-line, native species, sandstone, transplantation

Összefoglalás – A tervezett cikksorozat a florisztikai térképezések, illetve az így keletkezett adatbázi­sok hibaforrásaira szeretné felhívni a figyelmet. E dolgozatban elsőként a „jószándékú” flórahamisítás esetét mutatjuk be egy kistáj, a Medves vidék példáján. Az adatok forrását azok a 2005-ben postázott levelek képezik, amelyeket Varga Ferenc az elsőszerző kérésére fogalmazott meg. A dolgozatban 10, a tájegység és/vagy a Pannonicum szempontjából növényföldrajzilag is jelentős faj (Adonis vernalis, Arum orientale, Asarum europaeum, Genista germanica, Phragmites australis, Pulsatilla grandis, P. nigricans, Salvia aethiopis, Viola alba, Xeranthemum annuum) átültetésének körülményeit listáz­zuk. A levelezésekből kiderül, hogy amatőr botanikusként milyen módon szólhatunk bele egy terület flórájának alakulásába. A fajok döntő részét Varga Ferenc déli irányból észak felé mozdította el, átlago­san mintegy 10 km-nyire az eredeti termőhelyüktől. Az Adonis vernalis és a Genista germanica kivételé­vel legalább egy áttelepítés sikeresen, meghonosodással végződött. A Salvia aethiopis esetében az új állomány csupán 1,25 km-nyire található Szlovákiától, ahol a faj már kifejezetten ritka, veszélyeztetett (EN) taxon.

Kulcsszavak: bazalt, homokkő, Moesz-vonal, őshonos fajok, telepítés, temető