Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 23 – no. 2. (2018) p.218-237.

Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához VII. / Contributions to the Atlas Florae Hungariae VII. (DOI: 10.17542/kit.23.218)
KEVEY Balázs
Cikk letöltése: [pdf] (1083 Kb)

Kivonat:

Abstract – This paper lists supplementary data to the recently published Atlas Florae Hungariae, mostly from various parts of Transdanubia and the Great Plain. The list includes 73 plant species with at least one new occurrence previously not shown on their grid-based range map, as well as data confirming old records or correcting erroneous distribution data. The actual habitats where the plants occur are characterized by their corresponding ÁNÉR codes.

Keywords: ÁNÉR, chorology, floristic surveys, Hungary, vascular flora

Összefoglalás – Jelen dolgozat a nemrég megjelent magyarországi flóraatlaszhoz tartalmaz kiegészítő adatokat, elsősorban a Dunántúl és az Alföld területéről. A közölt adatok a fajok elterjedési térképén új előfordulási pontokat jelentenek, vagy megerősítenek régi adatokat, további esetekben korábban publi-kált adatokat helyesbítenek. A közlemény 73 növényfajról tartalmaz florisztikai adatokat, illetve élő-helyeik ÁNÉR kódjait.

Kulcsszavak: cönológia, elterjedés, florisztika, hajtásos növények, Magyarország