Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 24 – no. 1. (2019) p.1-8.

Az Apium repens császártöltési állományának monitorozása (2006–2015) / Monitoring of the Apium repens population near Császártöltés (2006–2015) (DOI: 10.17542/kit.24.1)
KUN András
Cikk letöltése: [pdf] (288 Kb)

Kivonat:

Abstract – Detailed botanical surveys were carried out to monitor the population size of Apium repens in the Vörös-mocsár nature protection area (located in S Hungary, Császártöltés). We found a clear correlation between the water status and the land use type and management of the habitats and the size of the Apium repens population. Apium repens is a Nanocyperion-species, which simultaneously requires wet and open surfaces. Its population shrinks, becomes latent or disappears if its habitat dries out or any other radical transformation happens, like too much leaf litter, closure of the vegetation, or succession on the open peat surfaces. Proper management (water retention, extensive grazing, mowing, open peat surface) has a very positive effect on the populations in a short time, even within a growing season. The research was implemented within the framework of the National Biodiversity Monitoring System, in cooperation with the Kiskunság National Park Directorate.

Keywords: alluvial meadows, grazing, Kiskunság National Park, mowing, Nanocyperion, National Biodiversity Monitoring System, nature conservation management, water retention, water status

Összefoglalás – A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretében, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság felkérésére részletes állomány-felmérésekkel követtük nyomon az Apium repens popu­lá­ci­ó­méretének változásait a császártöltési Vörös-mocsár TT területén. Egyértelmű összefüggést tapasz­tal­tunk a terület vízállapota, illetve a tájhasználat- és kezelés, valamint a növény állományának mérete kö­zött. Az A. repens iszaplakó faj, mely egyszerre igényli a nedves és nyílt felszíneket. Élőhelyének ki­szá­ra­dá­sa és átalakulása, a növényzet záródása, a tőzegfelszínek befüvesedése nyomán visszahúzódik, lap­pang, majd eltűnik. A megfelelő kezelésekre (vízvisszatartás, extenzív legeltetés, kaszálás, szabad tő­zeg­felszín nyitása) rövid idő alatt, egy tenyészidőszakon belül is pozitívan reagál.

Kulcsszavak: iszapnövény, kaszálás, Kiskunsági Nemzeti Park, kiszáradás, legeltetés, mocsárrét, NBmR, természetvédelmi kezelés, vízvisszatartás