Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 25 – no. 1. (2020) p.79-100.

Az év vadvirága 2016-ban: a mocsári kockásliliom (Fritillaria meleagris) / The Wildflower of the Year 2016 in Hungary: snake's head fritillary (Fritillaria meleagris) (DOI: 10.17542/kit.25.79)
BÓDIS Judit, TAKÁCS Attila, ÓVÁRI Miklós, VIRÓK Viktor, KULCSÁR László, MAGOS Gábor, SULYOK József, NÓTÁRI Krisztina, MOLNÁR Attila, BARNA Csilla, KUCZKÓ Anita, BIRÓ Éva, GERENCSÉR Beáta, FREYTAG Csongor, TÜDŐSNÉ BUDAI Júlia & MOLNÁR V. Attila
Cikk letöltése: [pdf] (2729 Kb)

Kivonat:

Abstract – In this paper a short review of the nomenclature and etymology, taxonomy, morphology, histology, life cycle, phenology, reproduction, habitat preference, biotic interactions, biologically active compounds, micropropagation, applications possibilities and conservation status of snake's head fritil­lary (Fritillaria meleagris L.) can be found. Refining of the European distribution area and contributions to the distribution in Hungary are also presented. Primer seed-set, thousand-seed weight, soil charac­teristic and demographic data are published.

Keywords: endangered species, flora of Hungary, Liliaceae, protected species

Összefoglalás – Jelen közlemény rövid áttekintést nyújt a mocsári kockásliliom (Fritillaria meleagris L.) nevezéktanáról, rendszertanáról, alak- és szövettanáról, életciklusáról, fenológiájáról, szaporodás­biológiájáról, élőhelyválasztásáról, biotikus interakcióiról, hatóanyagairól, mikroszaporításáról, fel­használási lehetőségeiről és veszélyeztetettségéről. Pontosítottuk a faj európai elterjedési térképét és kiegészítéseket teszünk a hazai előfordulásaihoz. Saját adatokat közlünk a növény magképzési sikeré­ről, ezermagtömegéről, hazai állományainak demográfiai jellemzőiről, valamint termőhelyeinek talaj­adottságairól.

Kulcsszavak: Liliaceae, Magyarország flórája, védett fajok, veszélyeztetett fajok