Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 25 – no. 1. (2020) p.27-32.

Az ázsiai gyapjúfű (Eriochloa villosa) elterjedésének vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén / Research on the distribution of woolly cup grass (Eriochloa villosa) in the northern part of Borsod-Abaúj-Zemplén county, Hungary (DOI: 10.17542/kit.25.27)
VIRÓK Viktor, FARKAS Tünde & KRAJNYÁK Cecília
Cikk letöltése: [pdf] (2009 Kb)

Kivonat:

AbstractEriochloa villosa (Thunb.) Kunth was recorded for the first time in Hungary in 2007. Since then, the species spread intensively in the area and appeared at some other parts of Hungary. We car­ri­ed out a research at the current distribution range of the species in the northern part of Borsod-Abaúj-Zemplén county. We asked how big is the infested area surrounding the place of the first occurrence and whether other occurrences could be found in other parts of the investigated area. This article also gives a review on its known localities in Hungary and neighbouring areas. During the field research, 58 locations of the species were identified, it occurred mainly in ploughed and unploughed agricultural fi­elds, and at some places in disturbed grasslands, too. It has spread on a large scale around the ne­igh­bo­uring areas of the first location found in 2007. Other locations were also found even at more distant pla­ces such as in the valley of the Sajó and Bódva rivers and in the Cserehát region. This means that further spread of Eriochloa villosa can be expected, especially in areas with an intensive agricultural activity, in disturbed grasslands, and a threat of its appearance is also suspected in open natural habitats.

Keywords: arable weed, biological invasion, distribution, invasive species, NE Hungary

Összefoglalás – Az Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth első magyarországi adata 2007-ből származik. Az azóta eltelt idő­szakban a faj intenzíven terjedt, az ország több pontján megjelent. A felmérések során Bor­sod-Abaúj-Zemplén megye északi részén vizsgáltuk a faj jelenlegi elterjedését. Arra kerestük a vá­laszt, hogy első megtelepedésének környékén mekkora területen terjedt el és ettől a területtől el­kü­lö­nül­ten, a vizsgált terület más részén is megjelent-e. A közleményben áttekintjük a hazai és az or­szág­ha­tár közeléből származó külföldi adatokat is. A felmérés során 58 lokalitásban találtuk meg a fajt, el­ső­sor­ban szántó­földeken, parlagokon, de zavart gyepekben is előfordult. Az 2007-ben megtalált lelőhely kör­nyezetében nagy területen elterjedt, de attól távolabb is megjelent, így a Sajó- és Bódva-völgyben, il­let­ve a Csere­hátban. Az Eriochloa villosa további terjedésére kell számítanunk, különösen az intenzív szán­tóföldi művelés alatt álló területeken, a zavart nyílt gyepeken, de megjelenése elképzelhető nyílt ter­mészetes élőhelyeken is.

Kulcsszavak: biológiai invázió, elterjedés, Északkelet-Magyarország, inváziós faj, szántóföldi gyom