Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 6 – no. 2. (2001) p.291-297.

Az úszóláp-szukcesszió kérdései II. Az úszólápok növényzetének szukcessziója
Balogh Márton
Cikk letöltése: [pdf] (176 Kb)

Kivonat:

Szerző bemutatja az úszólápi növényzet szukcessziójának fő irányait. Ezek közül az egyik az erdősülés; a lápi bokorerdők és szálerdők kialakulása. A másik a folyamatos oligotrofizálódás, savanyodás; a tőzegmohásodás; az átmeneti és a dagadólápok létrejötte. A szukcesszió e két fő irányban tulajdonképpen párhuzamos és folyamatos, csak eltérő ökológiai viszonyok között vagy az egyik (az erdősülés), vagy a másik (a tőzegmohásodás) folyamata a hangsúlyosabb. Ám e két irány folyamatai mégis összefüggőek, összehangoltak; előbb-utóbb a láperdők is tőzegmohásodhatnak és a tőzegmohalápok is erdősülnek, amint ezt a fenti táblázat mutatja.

Szerző beszámol továbbá a Velencei-tó nádas úszólápjainak mozaik-szukcessziójáról (ami egy önszabályozó körfolyamat, benne a nádasok állapota a mezotrófia és a szélsőséges eutrofizálódás között váltakozik); és az ugyanitt megfigyelhető dormancia-jelenségekről (amikor egy gyékényes-nádas hol a gyékényes-nádas, hol a gyékényes, hol a nádas képét mutatja, az éppen aktuális ökológiai tényezők, elsősorban a vízállás hatására).