Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Kitaibelia vol. 13 – no. 1. (2008) p.3-3.

Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VIII. országos konferencia
Nagy János – Szerdahelyi Tibor – Tuba Zoltán
Cikk letöltése: [pdf] (39 Kb)

Kivonat:

Immár hagyományosnak tekinthetjük, hogy a Kárpát-medence flóra- és vegetációkutatással foglalkozó szakemberei rendszeresen beszámolnak kutatási eredményeikről.

Kitaibel Pál kereken 200 éve készülődött délvidéki útjára, amikor ezt a soron következő, nyolcadik konferenciát kezdtük szervezni. Az első flórakonferencia óta pedig már 10 esztendő is eltelt. Az elmúlt évek alatt ez a konferencia a botanikusok rangos rendezvényévé vált, hiszen a flórakutatás a 90-es években hirtelen újjáéledt, és azóta is nagy mennyiségű adatot, ismeretet szolgáltat hazánk flórájáról és vegetációjáról és annak változásairól. A flórakonferencia fő célja az elmúlt időszakbeli florisztikai, cönológiai és egyéb vegetációtani kutatási eredményeinek, valamint ökológiai és természetvédelmi vonatkozásainak bemutatása, azok megvitatása. Mindez szervesen illeszkedik a gödöllői botanikai iskola hagyományaihoz is. Nagy megtiszteltetés, hogy az 1923-ban alapított növénytani tanszékünk fennállásának éppen 85. évfordulóján rendezheti intézetünk a hazai botanikus szakma soron következő legrangosabb eseményét.   A konferencia jelentőségét erősíti, hogy nemrég fejeződtek be a magyarországi flóra- és élőhelytérképezés terepmunkálatai, amelyekről folyamatosan tájékozódhatunk ezen a fórumon is. Természetesen a konferencia igen alkalmas arra, hogy a résztvevők személyes kapcsolatai is gyarapodjanak, erősödjenek. Örvendetes az is, hogy a konferenciára jelentkezők száma is folyamatos emelkedést mutat. Idén 51 szekcióelőadást és 120 posztert regisztráltunk, a résztvevők száma pedig 265. Minden alkalommal örömmel tapasztaljuk, hogy a környező országok botanikusai is szép számmal képviseltetik magukat, és nemcsak magyar anyanyelvűek kapcsolódnak összejövetelünkhöz. Most is érkeztek vendégeink Szlovákiából, Szlovéniából, Ukrajnából, Csehországból, Romániából és Törökországból. A konferencia programját úgy állítottuk össze, hogy a plenáris ülések előadói a Kárpát-medence térségének egy-egy érdekes kutatási irányát mutassák be. A plenáris előadások mellett szekcióüléseket szerveztünk, ezek fő témái a következők: Növényföldrajz és vegetációkutatás, Növényökológia és természetvédelem, Flórakutatás, valamint Taxonómia és növényismeret.

Ezt a fórumot szeretnénk felhasználni arra, hogy az intézet elődjének tekintett Növénytani és Növényélettani Tanszék két kiemelkedő kutatójáról megemlékezzünk, nevezetesen Dr. Jeanplong Józsefről (sz. 1919.) és Dr. Koltay Albertről (sz. 1926.), akik a közelmúltban hunytak el. Nem feledkezhetünk el Dr. Tóth Sándor mikológus köszöntéséről sem, aki ezen év január 27-én töltötte be 90. évét, ugyanakkor mind a mai napig testileg-szellemileg frissen tevékenykedik, és kutatásai mellett részt vesz intézetünk botanikuskertjének mindennapi munkájában is.