Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 4 – no. 1. (1999) p.191-192.

Löszpusztáktól a Bükk-fennsíkig: Sztyepprétek növényföldrajzi és cönológiai elkülönítése
Vojtkó András – Farkas Tünde
Cikk letöltése: [pdf] (23 Kb)

Kivonat:

We have divided the Festuca rupicola dominated steppe grasslands of the Great Hungarian Plain, the edge of the hillfoot and the Middle Range by multivariated mathematical methods. From phytogeographical point of view we can make distinction between the following communities: Salvio-Festucetum rupicolae Zólyomi ex Soó 1964 Great Hungarian Plain, Campanulo-Stipetum tirsae Meusel 1938 hillfoot, Pulsatillo-Festucetum rupicolae (Dostál 1933) Soó 1964 Middle Range. The further types of the grasslands can be separated from each other according to their characteristic species: Pulsatillo-Festucetum rupicolae typicum, caricetosum humilis, centauretosum micranthosi.