Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 3 – no. 2. (1998) p.223-229.

Adatok a magyarországi Himantoglossum-fajok ismeretéhez
Sulyok József – Vidéki Róbert – Molnár Attila
Cikk letöltése: [pdf] (180 Kb)

Kivonat:

A hazánkban megtalálható két Himantoglossum-faj elterjedését, morfológiai leírását, elkülönítési lehetőségeit DÉNES et al. (1994) ill. MOLNÁR et al. (1995a, 1995b) munkái tartalmazzák. Az alábbiakban e két fajnak az irodalomból és az egyes herbáriumokból (MTM Növénytár, KLTE, GATE, JPTE, Savaria Múzeum gyűjteményei) kigyűjtött előfordulási adatait soroljuk fel, pontosítván ezzel a két faj hazai elterjedésének ismeretét. Az általunk megtalált ill. visszaellenőrzött előfordulásokat „!” jellel láttuk el, ezek esetében röviden ismertetjük a termőhelyi viszonyokat és a megfigyelt egyedszámokat. Az előfordulások növényföldrajzi felosztását PÓCS (1981), a kistájak szerinti besorolását MAROSI – SOMOGYI (1990) alapján végeztük el.