Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 3 – no. 2. (1998) p.279-279.

Az Iris aphylla ssp. hungarica (W. et. K.) Hegi szendrőládi populációjának állapotfelmérése
Marschall Zoltán – Péli Evelin
Cikk letöltése: [pdf] (108 Kb)

Kivonat:

Az előzetes közlemény a magyar flóra egyik növényritkaságának Szendrőlád község határában található populációjának jelenlegi állapotát mutatja be. A munka egy többéves kutatási project első része, melynek célja e ritka növény élőhelyének megőrzése. A növényt az eddigi terepbejárások során a környéken máshol nem észleltük. A vizsgált terület alapkőzetét tekintve úgynevezett Bükhegyi Márvány formáció, amelynek jellegzetes kifejlődése barnásfehér, vastagpados, durvakristályos mészkő. A vizsgált terület növényzetére jellemzőek az erősen degradált cseres-tölgyes, molyhos tölgyes mozaikokkal tagolt másodlagos gyeptársulások, mely utóbbiak a korábban felhagyott szőlőterületeken és azok tőszomszédságában alakultak ki. Ezek főleg Agropyron repens és Brachypodium pinnatum dominálta erősen bolygatott gyepek. A hajdani sztyepp területek elcserjésedése, illetve beerdősülése szinte teljesen visszaszorította az Iris aphylla eredeti élőhelyét, melyek gyérítése valószínűleg megállíthatja a kedvezőtlen folyamatokat. Kutatási célunk ezen munkálatok előkészítése volt.