Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 5 – no. 2. (2000) p.313-318.

Felhagyott homokbányák florisztikai vizsgálata I.
Barina Zoltán
Cikk letöltése: [pdf] (153 Kb)

Kivonat:

Az 1999-2000. években felkeresett mintegy 50 kisebb-nagyobb művelés alól kivont homokbányagödör közül 15-20 bizonyult további kutatásra is érdemesnek (a többit vagy teljes egészében gyomtársulások borították, vagy a bányató [esetleg horgásztóvá alakítva] töltötte ki a teljes területét). Az ezekben gyűjtött számos florisztikai adat közül kerültek közlésre a homokbányákra legjellemzőbbnek ítéltek. Ezek alapján általános kép rajzolható a felhagyott nedves, vízközeli területekkel rendelkező homokbányákban kialakuló vegetációról. Az ilyen homokbányákban legvalószínűbben megtelepedő, országos viszonylatban nem gyakori fajok: az Epipactis palustris, Orchis militaris, Dactylorhyza incarnata, Blackstonia acuminata, Carex oederi, Ophioglossum vulgatum, Listera ovata, Cephalanthera longifolia, Equisetum variegatum, Typha laxmanni, Orchis coriophora, Orchis laxiflora; ezekről található részletesebb florisztikai jellemzés. A homokbányákban ritkábban, esetlegesen előforduló fajokról – melyek sokszor egy-egy flórajárásra is új adatot jelentenek – a későbbiekben kívánok beszámolni.