Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 3 – no. 2. (1998) p.263-274.

Az Aldrovanda vesiculosa L. újabb előfordulása és egyéb adatok Magyarország flórájának ismeretéhez
Lájer Konrád
Cikk letöltése: [pdf] (6937 Kb)

Kivonat:

Az alábbiakban az általam florisztikai szempontból érdekesebbnek ítélt előfordulási adatokat adom közre. Ezek egy részét cönológiai dolgozataimban (Lájer 1997 a,b, és különösen 1998) felvételi táblázatok formájában már közöltem. Utóbbiak természetesen jóval több fajra, illetve lokalitásra vonatkozóan tartalmaznak információt.