Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 6 – no. 1. (2001) p.3-24.

Emlékezés Gombocz Endrére (1882-1945)
Andrássy Péter
Cikk letöltése: [pdf] (414 Kb)

Kivonat:

Gombocz Endre a legnagyobb magyar botanikai tudománytörténész 1882-ben született Sopronban. Elemi és középiskoláit is ott végezte. Már középiskolás korában kutatja szülőföldjének, Sopron környékének flóráját. A budapesti tudományegyetemen 1905-ben szerzett természetrajz-vegytan szakos tanári diplomát. 1908-ban doktorált a Populus genus monográfiája c. dolgozatával. Az első világháboróban 1914-17 között tartalékos tisztként szolgált, ezközben állította össze a magyar növénytani irodalom bibliográfiáját, mely két kötetben (1901–1925; 1578–1900) jelent meg 1936-ban ill. 1939-ben.

1925-től haláláig, 20 éven keresztül a Királyi Magyar Természettudományi Társulat titkára, és a Társulat „Természettudományi Közlöny” c. lapjának szerkesztője. 1939-től tagja a Magyar Tudományos Akadémiának.

Fontosabb történeti munkái: megírta a Természettudományi Társulat 1841 és 1941 közötti történetét, és a magyar botanika történetét, közreadta Kitaibel Pál német nyelvű kéziratos útinaplóit és feldolgozta az általa gyűjtött népi növényneveket.

Budapest ostroma során, 1945-ben hunyt el.