Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 3 – no. 1. (1998) p.5-12.

Emlékezés Dr. Less Nándorra (1963-1993)
Nagy Miklós – Matus Gábor – Vojtkó András – Szabó Ödön – Molnár Attila
Cikk letöltése: [pdf] (4260 Kb)

Kivonat:

Öt éve, hogy Less Nándor, a Bükk flórájának és vegetációjának kiváló ismerője, a KLTE Ökológiai- majd Növénytani Tanszékének munkatársa, a sokak által ismert életvidám Nándi, a fáradhatalan és kalandkereső világjáró hazatért utolsó, végzetes útjáról, Afrikából.

Feltárta a Bükki Nemzeti Parkból kimaradt (azóta már védett!) Délkeleti-Bükk flóráját és vegetációját. Hozzáfogott a Bükk részletes (1:10.000-es méretarányú) tematikus  (a teljes hegységre kiterjedő) vegetáció-térképezéséhez. Megindította a túlzott létszámú nagyvadálllomány vegetációra gyakorolt hatását vizsgáló „Vadkár Projekt”-et. A Bükki Nemzeti Park állapotfelmérésében – mely mind a felvételek megismételhetőségét, mind pedig alaposságát tekintve példaértékű – szintén óriási része volt.

Az 1977 júniusától 1993-ig terjedő kb. 15,5 évben terepi napjai összesítve nagyjából 4 évet tesznek ki, ebből több mint 1000 napot (3 évet) töltött terepen a Bükk-hegységben! Ezidő alatt innen kb. 15.000 florisztikai adatot gyűjtött. Két új erdőtársulást fedezett fel a Déli-Bükkben, a lejtősztyepprétnek pedig két új szubasszociációját ismerte fel.