Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 20 – no. 1. (2015) p.23-27.

A Pterygoneurum squamosum Segarra et Kürschner előfordulása egy Győr melletti rekultivált hulladéklerakón / The occurrence of Pterygoneurum squamosum Segarra et Kürschner on a reclaimed waste storage near town Győr (NW Hungary) (DOI: 10.17542/kit.20.23)
SZŰCS Péter
Cikk letöltése: [pdf] (455 Kb)

Kivonat:

Abstract – In the article a new locality, range map and habitat description of Pterygoneurum squamosum is provided from Hungary. Differently from up to the present known localities, the moss was found on anthropogenic habitat, eroded and clayey soil surface. Considering the climatic and soil conditions there, probably this rare Mediterranean species has wider ecological tolerance, so we come across it on further man-made habitats, as well as on loess walls.

Keywords: deposited soil surface, innovative colonisation, new locality, Pottiaceae, ruderal habitat

Összefoglalás – A közlemény ismerteti a Pterygoneurum squamosum újabb hazai előfordulását, valamint a moha aktuális elterjedését és élőhelyének leírását. Eddig ismert lelőhelyeitől eltérően antropogén jellegű élőhelyen, erodált, agyagos talajfelszínről került elő ez a hazánkban ritka, mediterrán elterjedésű lombosmoha. Élőhelyének klimatikus és termőhelyi adottságait figyelembe véve valószínűsíthető, hogy a faj nagyobb ökológiai toleranciával rendelkezik, és a löszfalakon kívül egyéb mesterséges nyílt élőhelyeken is számítanunk kell megjelenésére.

Kulcsszavak: innovatív kolonizáció, leterített talaj, új lelőhely, Pottiaceae, ruderális élőhely