Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 20 – no. 1. (2015) p.38-43.

Az Asparagus verticillatus L. Magyarországon / Asparagus verticillatus L. in Hungary (DOI: 10.17542/kit.20.38)
WIRTH Tamás & GYERGYÁK Kinga
Cikk letöltése: [pdf] (908 Kb)

Kivonat:

Abstract – Climbing asparagus (Asparagus verticillatus L.) a new adventive species to the Hungarian flora was recently discovered in the city of Pécs (South Hungary) in 2011–2012. Taxonomy, morphological description and current localities of the species are presented in this paper. A. verticillatus is a mediterranean-submediterranean species native in Balkan Peninsula, Eastern Europe, Western- and Middle Asia. The species is a popular ornamental plant in Hungary, but no data was available about its escape or naturalisation in the country so far. Herbarium specimens from Hungary were collected so far mostly from botanical and private gardens; only one specimen was collected in a dry grassland along a roadside in the city, respectively. The newly discovered small populations are located mostly in secondary dry grasslands, at the edges of vineyards and private gardens on the southern slopes of the Mecsek Mts and only one specimen was found far from the residential area in natural vegetation. Because climbing asparagus is a frequently planted ornamental plant in several locations of Pécs, further escape, naturalisation and persistence of the species is possible in the future.

Keywords: alien species, Asparagaceae, climbing asparagus, floristics, South Hungary

Összefoglalás – Pécs közigazgatási területének finomléptékű flóratérképezése során az Asparagus verticillatus L. kivadult egyedeit találtuk meg a város több pontján 2011–2012 során. A dolgozat áttekintést nyújt a faj taxonómiájáról, morfológiai jellemzéséről és magyarországi előfordulásáról. Az örvös spárga mediterrán-szubmediterrán faj, mely a Balkán-félszigeten, Kelet-Európában, valamint Nyugat- és Közép-Ázsiában őshonos. Magyarországon kedvelt dísznövény; kiszökéséről, illetve elvadulásáról azonban eddig nem volt információnk. Korábbi gyűjtési adatai botanikus kertekből, kertekből származnak, illetve egy példány került elő Pécsett útszéli száraz gyepből. A most megtalált egyedek főleg a városnak a Mecsek déli oldalára felkúszó részén, kiskertes és szőlőtermő területein élnek, de egy példány előkerült a lakott területtől távolabbi, természetközeli vegetációból is. Mivel a fajt a város több pontján is ültetik, további kiszökésére, elvadulására, valamint tartós fennmaradására a jövőben is számíthatunk.

Kulcsszavak: adventív faj, Asparagaceae, florisztika, örvös spárga, Dél-Magyarország