Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 20 – no. 1. (2015) p.74-80.

Néhány florisztikai adat Kötcse környékéről (Dél-Dunántúl, Nyugat-Külső-Somogy) / Some floristic data from surroundings of Kötcse (South Transdanubia, West Outer Somogy) (DOI: 10.17542/kit.20.74)
NAGY Timea
Cikk letöltése: [pdf] (1313 Kb)

Kivonat:

Abstract – There are very few published and documented floristic data from the hills of the SW region of Hungary called 'Outer Somogy'. This paper present the occurrence data of 31 vascular plant species from the western part of this region. Among them 14 taxa are legally protected and further 17 taxa are sporadically occurring. The records were collected within the administrative area of villages Karád, Kereki, Kötcse, Nagycsepely, Szólád (Nezde) and Teleki.  Most data were recorded in 2014. This is the first report on the occurrence of 1) Neotinea ustulata subsp. aestivalis in South Transdanubia, and 2) Epipactis microphylla and E. tallosii in Outer Somogy. Data provided on the occurrence of Cirsium boujartii on the northwestern border of the distribution area of this insufficiently known species.

Keywords: flora of Hungary, Outer Somogy, protected species, rare species, vascular plants

Összefoglalás ­– Írásomban Külső-Somogy egy kis szegletéből gyűjtött florisztikai adataimat közlöm. Az adatok többsége 2014-ből származik.  Összesen 31 ritka, szórványosan előforduló vagy védett faj lelőhelyeit jegyeztem fel hat falu területéről [Karád, Kereki, Kötcse, Nagycsepely, Szólád (Nezde), Teleki]. A Dél-Dunántúl flórájára nézve új adat a Neotinea ustulata subsp. aestivalis előfordulása. Az Epipactis microphylla-nak és az E. tallosii-nak nem ismert korábbi adata Külső-Somogyból. A dolgozat a Cirsium boujartii új lelőhelyeit közli a faj elterjedésének északnyugati pereméről.

Kulcsszavak: Külső-Somogy, Magyarország flórája, ritka növényfajok, védett növényfajok