Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 20 – no. 1. (2015) p.143-149.

A hencidai Mondró-halom, a löszgyep-vegetáció őrzője / Mondró-halom kurgan (Hencida, East Hungary), a refugium of loess grassland vegetation (DOI: 10.17542/kit.20.143)
DEÁK Balázs, TÖRÖK Péter, TÓTHMÉRÉSZ Béla & VALKÓ Orsolya
Cikk letöltése: [pdf] (2478 Kb)

Kivonat:

Abstract – Fragments of the natural grassland vegetation are often preserved only in those areas which are inadequate for arable farming. In many cases kurgans hold the last remnants of dry grasslands in lowland areas, like the Great Hungarian Plain. They also have an essential role in preserving cultural and landscape values. Moreover, they harbour several rare plant and animal species. Our aim was to explore the vegetation of the Mondró-halom kurgan (Hencida, East Hungary). Altogether we found 74 vascular plant species in the loess grassland of the kurgan. Several rare species of the Bihari-sík region, such as Inula germanica, Ranunculus illyricus and Rosa gallica were also detected. The steep slopes of the kurgan with various micro-sites and exposures supported a species-rich vegetation. Instead of its small area it harboured several forest steppic species and several steppic flora elements (Continental, Pontic-Mediterranean, Pontic, Pontic-Pannonic and Turanian).

Keywords: Bihari-sík, fragmentation, Inula germanica, barrow, burial mound

Összefoglalás – Intenzív művelésű mezőgazdasági területeken a természetes gyepvegetációnak gyakran csupán töredékei maradtak meg, rendszerint olyan helyeken, amelyek a mezőgazdasági művelésre alkalmatlannak bizonyultak. Alföldi körülmények között ilyen területek a kunhalmok, amelyek amellett, hogy kiemelkedő kulturális és tájképi értékekkel bírnak, számos ritka növény- és állatfajnak nyújtanak menedéket. Cikkünkben a hencidai Mondró-halom flóráját mutatjuk be. A halmot borító fajgazdag löszgyepben összesen 74 edényes növényfajt találtunk. A halmon számos, a Bihari-síkon ritka növényfaj fordul elő, mint például az Inula germanica, Ranunculus illyricus és a Rosa gallica. A halom különböző kitettségű meredek lejtőin kialakult változatos mikro-élőhelyek hozzájárulnak a halom fajgazdagságának kialakításához és fenntartásához. Ennek is köszönhető, hogy a halmon az erdősztyeppi elemek mellett a legtöbb a Kárpát-medencében előforduló sztyeppei flóraelem-típus (kontinentális, pontusz–szubmediterrán, pontuszi, pontusz–pannon és turáni) megtalálható.

Kulcsszavak: Bihari-sík, fragmentáció, Inula germanica, kurgán, kunhalom