Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 20 – no. 1. (2015) p.48-54.

A szagtalan rezeda (Reseda inodora Rchb.) előfordulása a Tiszántúlon / Reseda inodora Rchb. in the Tiszántúl region (East Hungary) (DOI: 10.17542/kit.20.48)
CSATHÓ András István, BEDE Ádám, SUDNIK-WÓJCIKOWSKA, Barbara, MOYSIYENKO, Ivan I., DEMBICZ, Iwona & SALLAINÉ KAPOCSI Judit
Cikk letöltése: [pdf] (608 Kb)

Kivonat:

Abstract – On 14 August 2012 a small population of Reseda inodora was found in Hegyes-halom kurgan within the administrative boundaries of the town of Mindszent (Csongrád County, CEU: 9487.3). The approximately 50–100-stem-large population of the species lived on the edge of the kurgan, on the sparsely vegetated, weedy fieldmargin. On 19 July 2014 this species has turned up again in this area. In this case it was the biggest amount with some hundred stems and was located on the edge of the mound, which is in the verge of the neighbouring corn field. The Reseda inodora is a new recent protected vascular plant species within the operation area of the Körös–Maros National Park. We propose this species to be included in the regional red list in the category of „CR” (Critically endangered). Other rare weed or pioneer species (Caucalis platycarpos subsp. muricata and subsp. platycarpos, Erodium ciconium, Lappula squarrosa, Melica transsilvanica, Papaver hybridum) have already been found in Hegyes-halom kurgan in the last few years. The results show the importance of kurgans not only in the conservation of natural steppe, loess wall vegetation and steppe shrub species, but in the survival of some endangered weed species as well (e.g. some rare archaeophytes).

Keywords: archaeophyte, Crisicum, endangered weed species, kurgan, loess, Maros–Körös Interfluve, Resedaceae

Összefoglalás – 2012. augusztus 14-én a Mindszent (Csongrád megye) közigazgatási határában lévő Hegyes-halmon (KEF: 9487.3) a szagtalan rezeda (Reseda inodora) kisebb állománya került elő. A kb. 50–100 tőre tehető állomány a kunhalom (kurgán) szélén, a gyér növényzetű, gyomos szántásszegélyen élt. 2014. július 19-én a faj ismét előkerült a területen, a legnagyobb, több száz töves egyedszámban ekkor a halom szélén, a szomszédos kukoricás erősen felnyíló, gyomos szegélyében fordult elő. A védett Reseda inodora-nak nem volt ismert élő állománya a Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési területén. A fajt a „CR” (Kipusztulással veszélyeztetett) kategóriában javasoljuk felvenni a regionális vöröslistára. A halmon több más ritka, jellemzően gyom, illetve pionír jellegű faj (Caucalis platycarpos subsp. muricata és subsp. platycarpos, Erodium ciconium, Lappula squarrosa, Melica transsilvanica, Papaver hybridum) előfordulása is ismertté vált az elmúlt években. Az eredmények egyúttal arra is rámutatnak, hogy a természetes sztyepp-, löszfalnövényzet-, illetve sztyeppcserjés-fajok fenntartása mellett a halmok fontos szerepet kaphatnak egyes, mára erősen visszaszorult, veszélyeztetetté vált gyomfajok (köztük ójövevény-fajok) megőrzésében is.

Kulcsszavak: halom, kunhalom, lösz, Maros–Körös köze, ójövevény-fajok, Resedaceae, veszélyeztetett gyomfajok