Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 20 – no. 1. (2015) p.150-156.

A Crepis mollis (Jacq.) Asch. subsp. hieracioides (Waldst. & Kit.) Domin újrafelfedezése Magyarországon / Rediscovery of Crepis mollis (Jacq.) Asch. subsp. hieracioides (Waldst. & Kit.) Domin in Hungary (DOI: 10.17542/kit.20.150)
BAUER Norbert & SOMLYAY Lajos
Cikk letöltése: [pdf] (921 Kb)

Kivonat:

AbstractCrepis hieracioides (= C. mollis subsp. hieracioides) was described from the Bakony Mts. (Western Hungary) by Pál Kitaibel more than 200 years ago. His record has been the single one of this taxon from the territory of present-day Hungary thus far. In the second half of the 20th century this taxon was either reported as ‘extinct’ or was plainly ignored in the Hungarian literature. This paper reports about the recent rediscovery of C. mollis subsp. hieracioides in the Bakony Mts., specifically in the ‘Bakonyalja’ region (Devecser: Széki-erdő). The habitat is characterised, and the regional phytogeographical significance of this taxon is emphasised.

Keywords: Bakony Mts., Bakonyalja, Crepis mollis, C. succisifolia, C. hieracioides, flora, Hungary, Kitaibel

Összefoglalás – A Crepis hieracioides-t (= C. mollis subsp. hieracioides) Kitaibel Pál írta le a Bakonyból több mint 200 évvel ezelőtt. A mai napig ez a taxon egyetlen adata Magyarország jelenlegi területéről. A második világháború utáni flóraművek a magyar flórából kihaltként említik, illetve több összefoglaló műben már nem is szerepel. Jelen közlemény a növény magyarországi (Bakonyalja, Devecser: Széki-erdő) újrafelfedezéséről számol be, jellemzi a termőhelyét, és hangsúlyozza a taxon növényföldrajzi jelentőségét.

Kulcsszavak: Bakony-hegység, Bakonyalja, Crepis mollis, C. succisifolia, C. hieracioides, magyar flóra, Kitaibel Pál