Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 20 – no. 1. (2015) p.157-167.

Sallangvirág (Himantoglossum) fajok virágzás-fenológiája és elterjedési mintázata / Flowering phenology and distribution pattern of Lizard Orchids (Himantoglossum) (DOI: 10.17542/kit.20.157)
BIRÓ Éva & BÓDIS Judit
Cikk letöltése: [pdf] (478 Kb)

Kivonat:

Abstract – Hybridization is very rare between the species of Himatoglossum genus, despite the fact that it is common in other orchid genera. The reasons for this can be the lack of overlapping distribution areas or the different flowering period of the species. In the paper distribution and flowering data of Himantoglossum species are presented from herbarium sheets or references (sources paper-based or internet). We collected 1001 precisely dated flowering records of 12 species. In case of 6 species (H. adriaticum, H. caprinum, H. comperianum, H. hircinum, H. jankae, H. robertianum) we had sufficient records to calculate the average flowering day and blooming length. According to the collected data the distribution of the species are overlapping except for H. formosum, H. galilaeum and H. metlesicsianum. Studying 55 species pairs, insignificant differences in blooming time were only at 21 species pairs, among them only 5 (H. comperianum - H. caprinum, H. montis-tauri - H. comperianum, H. hircinum - H. adriaticum, H. montis-tauri - H. caprinum és H. jankae - H. calcaratum) have overlapping distribution area. Data on hybridization could be found only at three species pairs among them. From the results we can conclude that in the case of Himantoglossum genus the rarity of hybridization is mostly due to the phenological isolation.

Key words: hybridization, Orchidaceae, reproductive isolation, sympatric speciation

Összefoglalás – A sallangvirág (Himantoglossum) nemzetség fajai között – az Orchidaceae család több csoportjától eltérően – igen ritkák a hibridek. Ennek részben oka lehet a fajok egymással át nem fedő elterjedése, és a fajok eltérő virágzási ideje. Jelen közleményben a nemzetség fajainak elterjedési és virágzásfenológiai sajátságait igyekeztünk számszerűsíteni pontosan datált, virágzó állapotot reprezentáló herbáriumi lapok és irodalmi adatok (nyomtatásban vagy a világhálón publikált fényképek) alapján. Összesen 12 faj 1001 adatát gyűjtöttük össze. Hat taxon (H. adriaticum, H. caprinum, H. comperianum, H. hircinum, H. jankae, H. robertianum) esetében volt elegendő adat részletesebb elemzésekre, amely során megállapítottuk az egyes fajok átlagos virágzási középnapját és a virágzási időszak hosszát. A feldolgozott források alapján csak a H. formosum, H. galilaeum és a H. metlesicsianum elterjedési területe nem érintkezik más Himantoglossum fajjal, a többi legalább egy másik fajjal átfedő elterjedési területtel rendelkezik. 55 fajpárt vizsgálva a virágzási időben lévő különbségek 21 fajpár esetében nem voltak szignifikánsak, melyek közül csak öt fajpár (H. comperianum - H. caprinum, H. montis-tauri - H. comperianum, H. hircinum - H. adriaticum, H. montis-tauri - H. caprinum és H. jankae - H. calcaratum) rendelkezik átfedő elterjedési területtel. Ezek közül három fajpárnál találtunk hibridre vonatkozó adatot. Eredményeink alapján a sallangvirág nemzetség esetében a hibridizáció kizárásában a fenológiai izoláció játszik nagyobb szerepet.

Kulcsszavak: hibridizáció, Orchidaceae, reproduktív elszigeteltség, szimpatrikus fajképződés