Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 20 – no. 2. (2015) p.179-192.

180 éve született dr. Waisbecker Antal / Dr. Antal Waisbecker was born 180 years ago (DOI: 10.17542/kit.20.179)
BALOGH Lajos & KESZEI Balázs
Cikk letöltése: [pdf] (3470 Kb)

Kivonat:

Abstract – Dr. Antal Waisbecker (1835–1916) was a Hungarian physician and the most prominent botanist of Vas county (West Hungary) at the turn of the 19–20th century. He contributed with important floristic data for the botanical monography of Vas county, authored by Vince Borbás. He processed the pteridophytes of Vas county and cormophytes in the surroundings of Kőszeg. Antal Waisbecker was an expert in the knowledge of sedges too. He discovered and described the Carex fritschii. Remarkable amount of herbarium specimens collected by Waisbecker are deposited at the Savaria Museum (Szombathely, SAMU) and Hungarian Natural History Museum (Budapest, BP).

Keywords: botanist, herbarium, Hungary, Kőszeg, museum, physician, Szombathely, Vas county

Összefoglalás – Dr. Waisbecker Antal Vas vármegye tisztifőorvosa és a XIX–XX. század fordulóján a megye legjelentősebb botanikusa volt. A megye botanikai monográfiáját jegyző Borbás Vincét is jelentős florisztikai adatokkal segítette. Tanulmányaiban többek között feldolgozta Vas megye harasztjait és Kőszeg vidékének edényes növényeit. Érdemeket szerzett a sások ismerete terén, különösen a Carex fritschii leírásával. Adományozott növénygyűjteményével a Vasvármegyei, ma Savaria Múzeum Természettudományi Osztályának egyik alapítója (SAMU). Gyűjteményének másik része a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárában (BP) található.

Kulcsszavak: botanikus, herbárium, Kőszeg, múzeum, orvos, Szombathely, Vas megye