Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 20 – no. 2. (2015) p.206-212.

Mohaflorisztikai vizsgálatok az egykori almásfüzitői timföldgyár környékén / Bryofloristial studies in an abandoned alumina refinery near Almásfüzitő, NW Hungary (a case study) (DOI: 10.17542/kit.20.206)
SZŰCS Péter
Cikk letöltése: [pdf] (1459 Kb)

Kivonat:

Abstract – Based on data collected during field surveys between 2012–2014, the author presents the results of bryofloristical studies carried out in an abandoned alumina refinery. The author has detected altogether 46 bryophytes from the territory, of which 15 species are new to the bryoflora of the settlement. In the surroundings of the industrial zone (where alumina production was carried out until 1997) some bryophytes, which are classified as least concern (Brachythecium albicans, Brachythecium tommasinii, Rhynchostegium murale) and near threatened status in the Hungarian Red List (Aloina aloides, Brachythecium glareosum, Dicranella staphylina, Didymodon insulanus, Orthotrichum pumilum), can be found.

Keywords: bryoflora, industrial zone, near-threatened mosses, special substrates

Összefoglalás – A 2012–2014 közötti időszakban végzett mohaflorsztikai kutatások eredményeképpen összesen 46 mohafaj azonosítása történt meg az almásfüzitői timföldgyár környékéről, melyek közül 15 taxon új Almásfüzitőre. Az ezredforduló előtti évtizedekben intenzív termelést folytató, mára felhagyott ipari gyáregység és a hozzá kapcsolódó területek különféle mesterséges élőhelyein a közönséges fajok mellett természetvédelmi szempontból figyelmet érdemlő (Brachythecium albicans, Brachythecium tommasinii, Rhyncostegium murale) és veszélyeztetettség közeli (Aloina aloides, Brachythecium glareosum, Dicranella staphylina, Didymodon insulatus, Orthotrichum pumilum) mohataxonok is megtalálják életfeltételeiket.

Kulcsszavak: ipari övezet, mohaflóra, speciális aljzatok, veszélyeztettség közeli fajok