Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 20 – no. 2. (2015) p.213-234.

Kiegészítések a Nyugat-Dunántúl flórájának ismeretéhez / Contributions to the flora of Western-Transdanubia (W Hungary) (DOI: 10.17542/kit.20.213)
MESTERHÁZY Attila & KULCSÁR László
Cikk letöltése: [pdf] (569 Kb)

Kivonat:

Abstract – In this paper, we presented the results of our floristic survey in West-Hungarian region. The data were collected between 2005 and 2015 and supportted with herbaria or photo-documentation. This paper reports new floristic data of 98 taxa from West-Hungary with altogether 172 field-collected data records. In the survey we focused on little-known taxa with a phyto-geographic importance. For some taxa we checked the herbarium specimens of Savaria Museum and Natural History Museum of Budapest. During our fieldwork we recorded 8 species new to W-Hungary, including 3 species considered to be native to the region [Oenanthe banatica Heuff., Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv., Polycnemum majus A. Braun.]. Almost all of the recorded species are regarded as indigenous plants, many of them has nature conservation importance, thus, their monitoring are highly advised. We found new localities of many species which of high importance for plant geography describing their current distribution. Most of the recorded species occur in natural or semi-natural habitats, but some taxa were found in synanthropic habitats and extensive arable lands.

Keywords: adventive species, distribution, floristic data, vascular flora, West-Hungary

Összefoglalás – Cikkünkben az elmúlt közel 10 évben a Nyugat-Dunántúlon végzett florisztikai kutatásaink eredményeit ősszegezzük. Munkánkban törekedtünk a Nyugat-Dunántúl területén előforduló ritka, kevés irodalmi adattal rendelkező vagy növényföldrajzi szempontból érdekesebb taxonok adatainak közlésére. A cikkben szereplő enumeráció 98 taxon 172 előfordulási adatát közli. A kutatás során előkerült a Nyugat-Dunántúl flórájára nézve 9 új faj, melyek közül 3 faj tekinthető őshonosnak [Oenanthe banatica Heuff., Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., Polycnemum majus A. Braun.], míg 6 faj valószínűleg adventív megtelepedés eredménye [Artemisia annua L., Fallopia sachalinensis (F. Schmidt) Ronse Decr., Rumex pulcher L., Cerasus vulgaris Mill. subsp. acida (Dumort.) Dostál, Salvia austriaca Jacq., Digitalis lanata Ehrh.]. A cikkben szereplő további taxonok döntően őshonos növények, többségük védett vagy természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű, ezért monitorozásuk javasolt. Több, a régióban még ritka adventív faj lelőhelyét ismertetjük (például Calepina irregularis Adans.). Számos, növényföldrajzi szempontból jelentős fajról közlünk adatokat, elősegítve ezzel elterjedésük pontosabb megismerését. Az ismertetésre kerülő taxonok leginkább természetes vagy féltermészetes élőhelyeken fordulnak elő, de néhány ritka, extenzív szántókhoz vagy szünantróp élőhelyekhez köthető ritka gyom [például Coronopus squamatus (Forssk.) Asch., Thesium dollineri Murb.] előfordulásáról is beszámolunk.

Kulcsszavak: adventív fajok, edényes flóra, elterjedés, florisztikai adatok, Nyugat-Magyarország