Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 20 – no. 2. (2015) p.259-267.

Kárpáti, erdélyi, dácikus és pannon endemikus fajok a Szilágyság flórájában / Carpathian, Transylvanian, Dacian and Pannonian elements in the flora of Sălaj region (NW Romania) (DOI: 10.17542/kit.20.259)
NEGREAN Gavril, KARÁCSONYI Károly & SZATMARI Paul-Marian
Cikk letöltése: [pdf] (315 Kb)

Kivonat:

Abstract – This paper gives an account of biogeographically interesting plant species of the traditional ethnographic region Sălaj (in Hungarian: “Szilágyság”, NW Romania). The flora of the region, which is situated between the Transylvanian Basin and the eastern part of the Great Hungarian Plain, contains, besides the prevailing European species, a significant percentage of plant species from different biogeographic regions. Among these we noticed the continental species of eastern origin, as well as southern Sub-Mediterranean species broadly distributed in this area. A significant number of other interesting species is further represented by the endemic and sub-endemic Carpathian (Aconitum moldavicum Hacq., Symphytum cordatum Waldst. & Kit.), Transylvanian (Cephalaria radiata Griseb. & Schenk, Onosma pseudoarenaria Schur subsp. pseudoarenaria), Dacian (Helleborus purpurascens Waldst. & Kit., Phyteuma tetramerum Schur) and Pannonian (Centaurea sadleriana Janka), species, which occur in very different habitats.

Keywords: biogeography, chorology, endemics, flora of Romania, Sălaj (Szilágy) region

Összefoglalás – Az Erdélyi-medence és az alföldi pannon flóratartomány között elterülő romániai Szilágyság növénytakarójában az európai fajok mellett, a különböző földrajzi eredetű flóraelemek százalékos aránya igen magas. Ezek közül kiemeljük a keleti eredetű kontinentális, valamint a déli szubmediterrán jellegűek itteni széleskörű elterjedését. Jelentős számmal vannak képviselve az alább elemzett kárpáti (Aconitum moldavicum Hacq., Symphytum cordatum Waldst. & Kit.), erdélyi (Cephalaria radiata Griseb. & Schenk, Onosma pseudoarenaria Schur subsp. pseudoarenaria), dácikus (Helleborus purpurascens Waldst. & Kit., Phyteuma tetramerum Schur) és pannon (Centaurea sadleriana Janka), endemikus valamint szubendemikus fajok is, amelyek igen különböző jellegű termőhelyeken jelentkeznek.

Kulcsszavak: biogeográfia, endemizmusok, korológia, Románia flórája, Szilágyság

Rezumat – Elemente carpatice, transilvane, dacice şi pannonice în flora Sălajului (România). În covorul vegetal al Sălajului din România, cuprins între Bazinul Transilvaniei şi regiunea floristică pannonică Alföld, în afară de speciile europene, procentul altor elemente de origini diferite, este destul de ridicat. Dintre acestea remarcăm răspândirea largă a elementelor de origine estică continentale, ca şi a celor sudice submediteraneene. Sunt reprezentate în număr mare elementele endemice şi subendemice carpatice (Aconitum moldavicum Hacq., Symphytum cordatum Waldst. & Kit.), transilvane (Cephalaria radiata Griseb. & Schenk, Onosma pseudoarenaria Schur subsp. pseudoarenaria), dacice (Helleborus purpurascens Waldst. & Kit., Phyteuma tetramerum Schur) şi pannonice (Centaurea sadleriana Janka), prezente în habitate foarte diverse.

Cuvinte-cheie: biogeografie, corologie, endemite, flora României, Sălaj