Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 21 – no. 1. (2016) p.3-15.

Almádi László 80 éves / Salutation of Professor László Almádi on his 80th birthday (DOI: 10.17542/kit.21.3)
BÓDIS Judit, DANCZA István, GÁL Lajos, ÓVÁRI Miklós, SAMU Zoltán & SZALÓKY Ildikó
Cikk letöltése: [pdf] (2311 Kb)

Kivonat:

Abstract − László Almádi, the 80 years old professor at the Georgikon Faculty of Keszthely University, has a several decades long history in teaching. During this period, he taught a large number of students in agriculture with an up-to-date agrobotanical knowledge, and launched the career of or had a great impact on many field botanists working in nature conservation. His ability to identify plants is excellent, and he did pass this knowledge on. Besides his huge fascination for plants, his precision, broad and well-founded knowledge serve exemplary for us. Professor Almádi’s rich life is presented in this tribute paper based on his personal stories and written publications, and is supplemented with our own memories, experiences. We cordially greet our Professor on the occasion of his birthday!

Keywords: agrobotany, field botany, nature conservation, plant morphology, water supply

Összefoglalás − Almádi László a keszthelyi Georgikon Kar tanáraként eltöltött több évtizedes munkássága során napjainkban is korszerűnek tekinthető agrobotanikai ismeretekkel és a gyakorlatban jól alkalmazható fajismerettel rendelkező agrármérnök hallgatók sokasága mellett természetvédő botanikusokat is jelentős számban indított el pályájukon, vagy döntő befolyást gyakorolt rájuk. A növények iránti szeretete mellett precizitása, ismereteinek megalapozottsága és széleskörű tájékozottsága szolgál leginkább példaként számunkra. Tanár Úr gazdag életútját az ő történetei, elmesélései és írott publikációi alapján mutatjuk be, kiegészítve saját tapasztalatainkkal, élményeinkkel. Szeretettel köszöntjük Almádi Tanár Urat e kerek évforduló alkalmából!

Kulcsszavak: agrobotanika, természetvédelem, morfológia, vízháztartás vizsgálatok, terepi kutatások