Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 21 – no. 1. (2016) p.55-62.

A villányi Somsich-hegy természeti értékei, a veszélyeztető tényezők és természetvédelmi teendők / Natural values of Mt Somsich near Villány, threatening factors and necessary conservation actions (DOI: 10.17542/21.55)
TOLNAY Dolly
Cikk letöltése: [pdf] (667 Kb)

Kivonat:

Abstract – Although Mt Somsich is very rich in natural values, it is still a poorly-known part of the Villány Mts. Apart from a few scattered floristic data and a short habitat description, its vegetation is virtually unexplored. The aim of this paper is to characterize the natural and semi-natural habitats of Mt Somsich, give the current population sizes of the protected plant species, survey their threats, and offer suggestions for further conservation activities. Disregarding the totally artificial habitats, five habitat types were distinguished on Mt Somsich, of which the pubescent oak scrub is the most valuable. A total of 15 protected plant species have been reported so far, of which 11 are currently recorded on Mt Somsich. The local wildlife is affected by loss and fragmentation of habitats as well as illegal activities. The negative influences cannot be fully eliminated, but could be minimized.

Keywords: floristics, habitat, protected plant species, Villány Mts

Összefoglaló – A Somsich-hegy a Villányi-hegység kevéssé ismert, ám lokálisan jelentős természeti értékekkel rendelkező tagja. Növényzetéről eddig mindössze néhány elszórt florisztikai adat és egy néhány soros jellemzés született. Jelen tanulmány célja a Somsich-hegy természetközeli élőhelyeinek jellemzése, az itt előforduló védett növények aktuális egyedszámának megadása, a természeti értékeket veszélyeztető tényezők összefoglalása, valamint javaslatok megfogalmazása a természetvédelmi problémák megoldására. A Somsich-hegyen (a teljesen mesterséges élőhelyeket leszámítva) öt élőhelytípust különítettem el, amelyek közül a karsztbokorerdő a legértékesebb. A területről eddig 15 védett növényfajt jeleztek, amelyek közül jelenleg 11 található itt meg. A természeti értékek fennmaradását veszélyeztető faktorok részben a kis kiterjedésből és az elszigeteltségből adódnak, részben illegális tevékenységekre vezethetők vissza. A kedvezőtlen hatások nem szüntethetők meg teljesen, mérséklésükre azonban van lehetőség.

Kulcsszavak: élőhely, florisztika, védett növények, Villányi-hegység