Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 21 – no. 2. (2016) p.213-220.

A Gymnadenia frivaldii Hampe ex Griseb. újrafelfedezése areája északi határán (Keleti Kárpátok, Románia) / Rediscovery of Gymnadenia frivaldii Hampe ex Griseb. at its northern distribution limit (Eastern Carpathians, Romania) (DOI: 10.17542/kit.21.213)
BARTÓK Attila, CSERGŐ Anna-Mária, BALÁZS Ödön, HURDU Bogdan-Iuliu & JAKAB Gusztáv
Cikk letöltése: [pdf] (15338 Kb)

Kivonat:

Összefoglalás – A Frivaldszky-bibircsvirág a Délkeleti-Kárpátok orchideaflórájának egyik ritkasága, amelynek fajneve híres Balkán kutatónk, Frivaldszky Imre (1799–1870) emlékét őrzi. Hegyvidéki lápokon, vízszivárgós, üde helyeken fordul elő a Balkán-félsziget hegyvidékein (Bulgária, Románia, Görögország, Macedónia, Montenegró, Albánia). A fajra a Kárpátokban először Heuffel János bukkant rá a Szárkő-hegységben. Habár a fajt Simonkai 1874-ben gyűjtötte a Retyezátban (Zenóga- és Bukura-tó), a példánya (BP33967) azonosságában bizonytalan volt, ezért az a halvány bibircsvirág (Gymnadenia albida) alá sorolva szerepel monográfiájában. Azóta több helyről előkerült a Retyezátból, így a Peleaga-havasról, a Zănoaga-, Zănoguţa-, Ana- és Bucura-tavak mellől és a Judele-völgyből, továbbá a Szárkő-hegység egy-két pontjáról is. Az utolsó szerzőnek a faj egy öt évtizeddel korábbi, csupán egy fitocönológiai tabellában dokumentált előfordulását sikerült megerősítenie a Hargita hegységben (Keleti-Kárpátok). Ez a lelőhely a faj areájának északi határán helyezkedik el, ezért növényföldrajzi szempontból igazán fontos adat. A közlemény bemutatja a faj felfedezésének történetét és jelenleg ismert elterjedését és veszélyeztetettségi státuszát a Kárpátokban, továbbá a Hargita hegységi élőhelyét.

Kulcsszavak: bibircsvirág, Frivaldszky Imre, Hargita, Kárpátok, Orchidaceae, természetvédelem

Abstract – Frivald’s Gymnadenia is a very rare Balkan species in the South-Eastern Carpathians. The specific epithet “frivaldii” honours Imre Frivaldszky (1799–1870), a Hungarian naturalist. The species occurs in the drawdown zone of mountain fens of the Balkan Peninsula (Bulgaria, Romania, Greece, Macedonia, Montenegro, Albania), at elevations between 1000 and 2300 m. In the Carpathians the species was first reported from the Ţarcu Mts (Southern Carpathians) by János Heuffel. In 1874 Simonkai collected a specimen (BP 33967) in the Retezat Mts, but he was uncertain about its identity, thus this record eventually appeared as G. albida (Pseudorchis albida) in his monograph. Since then the species has been found at several localities in both the Retezat Mts (Mt Peleaga, Zănoaga, Zănoguţa, Ana and Bucura glacial lakes, Judele Valley) and the Ţarcu Mts. This paper reports on the discovery of Frivald’s Gymnadenia in the area of “Szökő-láp” (Harghita Mts, Eastern Carpathians), which can be considered a confirmation of the old literature record. This is the northernmost locality of this Balkan species known so far. The chorology and conservation status of G. frivaldii in the South-Eastern Carpathians are discussed.

Keywords: biodiversity conservation, Carpathians, Gymnadenia, Harghita, Imre Frivaldszky, Orchidaceae

Rezumat Gymnadenia frivaldii este o orhidee rară şi periclitată, a cărei nume de specie a fost dată în onoarea naturalistului Frivaldszky Imre (1799–1870). Specia este răspândită în munţii din nordul Peninsulei Balcanice (Bulgaria, România, Grecia, Macedonia, Muntenegru, Albania), în pajişti umede şi în mlaştini dominate de muşchiul de turbă (Sphagnum spp.) din zona subalpină şi alpină. În Carpaţi, specia a fost găsită prima oară de J. Heuffel spre mijlocul secolului al XIX-lea, înainte de publicarea monografiei sale despre flora Banatului. Este foarte surprinzător că, deşi Lajos Simonkai găseşte specia în Munţii Retezat înainte de publicarea lucrării sale despre flora Transilvaniei, totuşi Gymnadenia frivaldii nu este inclusă în monografie ca atare, ci sinonimizată cu Gymnadenia albida = Pseudorchis albida. De atunci însă, specia a fost găsită în mai multe puncte din Munţii Retezat, atât în Poiana Pelegii, în zona lacurilor glaciare Zănoaga, Zănoguţa, Ana, Bucura, precum şi în Valea Judele. De asemenea, G. frivaldii a fost descoperită în două puncte din Munţii Ţarcu. Specia a fost menţionată în a doua parte a secolului al XX-lea, din Munţii Harghita (Carpaţii Orientali), într-un studiu fitocenologic publicat într-o revistă de circulaţie mai redusă. Din păcate, de atunci specia nu a mai fost menţionată din Munţii Harghita în principalele lucrări botanice româneşti de sinteză. Autorii acestui articol au reconfirmat în anul 2012 specia G. frivaldii după aproape jumătate de secol de la ultima menționare, într-o mlaştină eu-mezotrofă din Munţii Harghita. Redescoperirea este extrem de valoroasă din punct de vedere biogeografic, deoarece locul este situat la margine de areal, reprezentând cel mai nordic punct din arealul acestui element carpato-balcanic. In acest studiu prezentăm corologia speciei G. frivaldii în Carpații Sud-Estici, descrierea habitatului din Munţii Harghita, precum şi statusul de periclitare al acesteia.

Cuvinte cheie: conservarea biodiversității, Carpaţi, Gymnadenia, Harghita, Imre Frivaldszky, Orchidaceae