Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 21 – no. 2. (2016) p.221-226.

Az alacsony libatop (Chenopodium pumilio R.Br.) Zuglóban és új adatok Északkelet-Magyarország idegenhonos fajainak elterjedéséhez / The clammy goosefoot (Chenopodium pumilio R.BR.) in Zugló (Budapest) and new data on the distribution of invasive species in NE Hungary (DOI: 10.17542/kit.21.221)
MOLNÁR Csaba & JUHÁSZ Melinda
Cikk letöltése: [pdf] (728 Kb)

Kivonat:

Abstract – The paper summarise occurrences of some rare invasive weeds of Hungary. We found currently second population at the Australian origin Chenopodium pumilio in Budapest (Zugló) in September 2016. Further, 27 occurrence data of 8 other species (Amaranthus deflexus, Echium maculatum, Lepidium densiflorum, Oxybaphus nyctagineus, Panicum dichotomiflorum, Portulaca grandiflora, Sarothamnus scoparius, Tragus racemosus) is also reported in the persent paper from the ‘Északi-középhegyég’ area (Northeast-Hungary), and some data from beside the Hungarian–Slovakian border, especially settlements, strongly disturbed places (especially road curbs, pavement cracks, train stations), indicating the Central European flora mapping system quadrate number. Voucher specimens were deposited in herbarium of Hungarian Natural History Museum, Budapest (BP).

Keywords: alien plants, biological invasion, Northeast-Hungary, railways, roadsides, weeds

Összefoglaló – A közlemény beszámol néhány Magyarországon ritkább előfordulású behurcolt gyomnövény előfordulásáról. Az ausztráliai eredetű Chenopodium pumilio második jelenleg ismert hazai állománya Budapesten (Zuglóban) került elő 2016 szeptemberében. További 8 faj (Amaranthus deflexus, Echium maculatum, Lepidium densiflorum, Oxybaphus nyctagineus, Panicum dichotomiflorum, Portulaca grandiflora, Sarothamus scoparius, Tragus racemosus) összesen 27 előfordulási adatát az Északi-középhegység területéről, különösen települések belterületéről, bolygatott élőhelyekről (útpadka, járdarepedés, vasútállomások) tesszük közzé. A bizonyítópéldányok a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárában (BP) kerültek elhelyezésre.

Kulcsszavak: adventív növények, behurcolt fajok, gyomok, ÉK-Magyarország, útszél, vasútvonalak