Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 22 – no. 1. (2017) p.64-70.

Egyéves füzények (Lythrum) Magyarországon: a Hyssopifolia alnemzetség hazai adatainak revíziója / Annual Lythrum species in Hungary: revision of the subgenus Hyssopifolia (DOI: 10.17542/kit.22.64)
MESTERHÁZY Attila
Cikk letöltése: [pdf] (599 Kb)

Kivonat:

Abstract – Four ephemeral Lythrum species have been recorded from Hungary so far. Lythrum hyssopifolia is widely distributed in the whole country. Most occurrences of L. tribracteatum are located in southeastern Hungary and alongside the Danube. The Central Asian L. linifolium was reported from a single locality (Tiszaug village, E Hungary) in 1954, which is the only European record of this species. However, we have ascertained that the voucher specimen of this record differs from L. linifolium in some morphological traits, but strongly resembles L. borysthenicum that is distributed in the Mediterranean and steppe regions of eastern Europe. Based on our revision we suggest deleting L. linifolium from both Hungarian and European checklists. The former Hungarian occurrence of L. thesioides is confirmed by vouchers.

Keywords: ephemeral wetland vegetation, Hungarian flora, Lythrum borysthenicum, L. linifolium,
L. thesioides

Összefoglalás – Magyarország területéről eddig az apró termetű, egyéves füzények 4 fajának előfordu­lását közölték. A Lythrum hyssopifolia az ország nagy részén elterjedt. A L. tribracteatum jóval ritkább, előfordulásai főként a Tiszántúl déli részére és a Duna mentére korlátozódnak. A belső-ázsiai elterjedé­sű lenlevelű füzény (L. linifolium) egyetlen európai adata hazánkból származik. Az 1954-ben Tiszaug mellett gyűjtött példány azonban több jellegében is eltér a lenlevelű füzénytől, viszont nagyfo­kú egyezést mutat a Mediterráneumban és a kelet-európai sztyeprégióban élő L. borysthenicum-mal. Ez alapján javasoljuk a L. linfolium törlését a hazai és az európai flórából egyaránt. A negyedik hazai taxon (L. thesioides) egykori magyarországi előfordulását (Nagytétény) herbáriumi példányok bizonyítják, de a faj jelenlegi előfordulása bizonytalan.

Kulcsszavak: iszapnövény, Lythrum borysthenicum, L. linifolium, L. thesioides, magyar flóra