Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 22 – no. 1. (2017) p.71-76.

A Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh. Magyarországon / Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh. in Hungary (DOI: 10.17542/kit.22.71)
NAGY János György, ZSINKA Bernadett, VEREBÉLYI Viktória, ZORKÓCZY Orsolya Krisztina & TYLER Teadora
Cikk letöltése: [pdf] (1239 Kb)

Kivonat:

Abstract – The plant that was reported as Vaccinium oxycoccos L. from the Nyírjes-tó (Sirok village, NE Hungary) in 1994 was subsequently (1999) identified as Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh. by the first author of this article. To substantiate this identification morphometric data were collected and analysed from Vaccinium specimens occurring in the Sphagnum dominated mires of Nyírjes-tó (Sirok vilage) and Nyíres-tó as well as Báb-tava (Bereg-plain) in September 2016. Field photographs taken previously at the localities of Bereg-plain were also used for identification. The leaves of the Sirok plants are smaller, ovate-triangular, i.e. widest near base. The ovate-elliptic bracteoles are inserted on the basal third of the glabrous pedicels. The flowers are solitary, and have dark pink corollas and hairy filaments on the whole abaxial surface. The fruit is pyriform. In contrast to the Sirok plants, those of the Bereg-mires have clearly larger and ovate-elliptic leaves. The filiform bracteoles are inserted on the middle third of the minutely hairy pedicels. The whitish flowers are grouped in clusters of (2)–3–4–(5), i.e. they form an inflorescence. The filaments are hairy only on the margins of the abaxial surface. The fruit is globular. The statistical analysis confirmed that the Sirok plants belong to V. microcarpum, whereas the Bereg-plain plants represent V. oxycoccos.

Keywords: Bereg mires, flora of Hungary, Nyírjes-tó mire at Sirok, Sphagnum dominated mire, Vaccinium oxycoccos

Összefoglalás – A növényt, amelyet 1994-ben Vaccinium oxycoccos L. néven közöltek a Siroki Nyírjes-tóról, e cikk első szerzője 1999-ben Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh. fajként azonosította. A határozás helyességét bizonyító morfometriai tulajdonságok gyűjtésére 2016. augusztus 24-én került sor a siroki Nyírjes-tó tőzegmohalápján és szeptember 2-án és 3-án a beregi Báb-tava és a Nyíres-tó tőzegmohalápján. A vizsgálatokhoz felhasználtuk a Beregi-lápokon készített korábbi saját fényképfelvételeinket is. A siroki állomány növényeinek apró, háromszög-tojásdad alakú levelei a levélvállnál a legszélesebbek, a tojásdad-elliptikus murvák a csupasz virágkocsányok alsó harmadában fejlődnek, sötét rózsaszín virágaik magánosak, a porzószálak abaxiális felülete mindenütt szőrős, és a termés körte alakú. A beregi állomány növényeinek ezzel szemben elliptikus-tojásdad levelei szélességében és hosszúságában is jóval nagyobbak. Szőrös virágkocsányaik középső harmadában fejlődnek a szálas-lándzsás murvák, fehér virágaik (2)–3–4–(5) virágú virágzatot alkottak, a porzószálaknak csak a szélei szőrösek, a termés gömb alakú. A. A gyűjtött adatok statisztikai elemzése alátámasztotta, hogy a Sirokon található növények V. microcarpum fajhoz, míg a beregiek V. oxycoccos fajhoz tartoznak.

Kulcsszavak: Beregi-lápok, Magyarország flórája, Siroki Nyírjes-tó, tőzegmohaláp, Vaccinium oxycoccos