Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 22 – no. 1. (2017) p.104-113.

Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához II. / Data to the flora and vegetation of Hungary II. (DOI: 10.17542/kit.22.104)
ARADI Eszter, ERDŐS László, CSEH Viktória, TÖLGYESI Csaba & BÁTORI Zoltán
Cikk letöltése: [pdf] (338 Kb)

Kivonat:

Abstract – We report the occurrence data of 45 vascular plant taxa collected at various localities in Hungary (Duna–Tisza Interfluve, Tiszántúl and South Transdanubia) during floristic, vegetation and ecological field surveys mostly between 2013 and 2016. Many of these plants are included in the ’Red list of the vascular flora of Hungary’ (e.g. Astragalus dasyanthus, Erodium ciconium and Lotus angustissimus). We primarily focused on the occurrence of rare plants (e.g. Apium repens, Epipactis bugacensis and Trifolium strictum), plants that appeared in unexpected places (e.g. Medicago arabica, Polypodium vulgare and Polystichum setiferum) or have a phyto-geographic importance (e.g. Piptatherum virescens, Ranunculus psilostachys and Tamus communis).

Keywords: alkaline habitats, Duna–Tisza Interfluve, secondary habitats, South Transdanubia, Tiszántúl

Összefoglalás – 45 taxon előfordulási adatait közöljük, melyeket nagyrészt a 2013–2016 közötti florisztikai, vegetációtani és ökológiai kutatásaink során találtunk. Adataink a  Duna–Tisza köze, a Tiszántúl és a Dél-Dunántúl különböző élőhelyeiről származnak; a felsorolt fajok között  számos szerepel a magyarországi edényes flóra veszélyeztetett fajainak listáján (pl. Astragalus dasyanthus, Erodium ciconium és Lotus angustissimus). Munkánkban törekedtünk a ritka (pl. Apium repens, Epipactis bugacensis és Trifolium strictum), a váratlan helyen megjelenő (pl. Medicago arabica, Polypodium vulgare és Polystichum setiferum), valamint a növényföldrajzi szempontból érdekesebb (pl. Piptatherum virescens, Ranunculus psilostachys és Tamus communis) taxonok adatainak közlésére.

Kulcsszavak: Dél-Dunántúl, Duna–Tisza köze, másodlagos élőhelyek, szikes élőhelyek, Tiszántúl