Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 22 – no. 1. (2017) p.147-178.

A Szentendrei-sziget zárt ártéri tölgyesei (Melico nutantis-Quercetum roboris KEVEY 2008) / Dry oak woods on the Szentendre Island (DOI: 10.17542/kit.22.147)
KEVEY Balázs & BŐHM Éva Irén
Cikk letöltése: [pdf] (706 Kb)

Kivonat:

Abstract – The phytosociological characteristics of the oak woods on the Szentendre Island were first studied 70 years ago. We conducted a follow-up study to determine the phytosociological relationships of theses woods and assess their possible changes over time. We found that these woods are most similar in their phytosociological characteristics to the closed pedunculate oak forests occurring in the high floodplain in the Szigetköz area (Melico nutantis-Quercetum roboris) along the Danube. Our results also showed a marked increase in the proportion of natural weeds, introduced species and invasive aliens in the studied woods.

Keywords: Hungarian Plain, multivariate analyses, nature reserve, Natura 2000 site, phytosociology

Összefoglalás – Jelen tanulmány a Szentendrei-sziget zárt száraz tölgyeseinek társulási viszonyait mu­tatja be tíz cönológiai felvétel alapján. A felmért állományok az egyéb alföldi tájak erdei közül a Sziget­köz zárt ártéri tölgyeseivel (Melico nutantis-Quercetum roboris) mutatják a legközelebbi rokonságot. Az elemzési eredmények szerint ezen erdőkben az elmúlt 70 év alatt megnövekedett a természetes gyo­mok (W), a meghonosodott idegen fajok (I) és az agresszív tájidegen inváziós fajok (AC) aránya.

Kulcsszavak: növénycönológia, természetvédelmi terület, Natura 2000 terület, Magyar Alföld, cluster-analízis, ordináció