Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 22 – no. 2. (2017) p.272-285.

A Pseudoleskea saviana (De Not.) Latzel lombosmoha Magyarországon / Distribution of Pseudoleskea saviana (De Not.) Latzel in Hungary (DOI: 10.17542/kit.22.272)
NAGY József & NÉMETH Csaba
Cikk letöltése: [pdf] (9898 Kb)

Kivonat:

Abstract – Three new localities of the moss species Pseudoleskea saviana (De Not.) Latzel were discovered in the Börzsöny Mts in the administrative district of Perőcsény village, North Hungarian Mountains (Nagy-Hideg-hegy, near Hangyás-bérc, in the col between Csóványos and Magosfa). Small populations were found on shaded andesitic boulders in mixed deciduous forests. Up to the present, only old collections of the species were known from a single locality in the Mátra Mts; therefore, the red list status was data deficient. The morphological distinction of P. saviana from P. incurvata, its closely related congener also reported from Hungary is not always exempt from difficulties. However, the presence (P. saviana) or absence (P. incurvata) of a central strand in the stems, the shape of mid-leaf cells (P. saviana: more elongated, 3–4 times as long as wide; P. incurvata: at most twice as long as wide), as well as the shape of the outer basal cells (P. saviana: quadrate or shortly rectangular; P. incurvata: transversely elongated) seem to be reliable distinctive features.

Keywords: Leskeaceae, Lescuraea saviana, North Hungarian Montains, regionally threatened bryophyte in Europe, data deficient bryophyte in Hungary

Összefoglalás – Szerzők a Pseudoleskea saviana lombosmoha faj három új előfordulási adatát közlik a Börzsöny hegységből, Perőcsény község határából a Nagy-Hideg-hegy északi lejtőjéről, a Hangyás-bérc mellől, valamint a Csóványos – Magosfa nyeregből. A kis populációkat andezit görgetegen és törmelé­ken kialakult elegyes lomboserdő állományokban fedezték fel. Mostanáig csupán a faj egyetlen mátrai lelő­helyéről származó régi gyűjtései voltak ismertek, ezért a vörös listában adathiányos besorolással sze­repel. A P. saviana és a Magyarországról szintén jelzett P. incurvata morfológiai elkülönítése atipikus példányok esetén nem mindig problémamentes. Megbízható elkülönítő bélyegeknek a szár központi nyalábjának megléte (P. saviana) vagy hiánya (P. incurvata), a levélközépsejtek alakja (P. saviana: 3–4-szer hosszabb, mint széles; P. incurvata: max. 2-szer hosszabb, mint széles), valamint a levélalapi külső sejtek alakja (P. saviana: jellemzően négyzetesen izodiametrikus; P. incurvata: keresztirányban meg­nyúlt) mondhatók.

Kulcsszavak: Leskeaceae, Lescuraea saviana, Észak-magyarországi-középhegység, Európában regionálisan veszélyeztetett mohafaj, Magyarországon adathiányos mohafaj