Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 22 – no. 2. (2017) p.297-303.

A Himantoglossum adriaticum Baumann új előfordulásai a Kelet-Zalai-dombságban / The Himantoglossum adriaticum Baumann in the East-Zala hills (W Hungary) (DOI: 10.17542/kit.22.297)
ÓVÁRI Miklós
Cikk letöltése: [pdf] (1681 Kb)

Kivonat:

Abstract – This paper presents five new localities of the rare and threatened orchid Himantoglossum adriaticum in Zala county. The new localities falls within the known distribution area of the species. The population size on newly found locations are extremely small, in most cases only 1 generative individual were observed in the mesophilic secondary grasslands of abandoned vineyards. Highly possible, that this species shows a slow, but detectable expansion in Hungary, maybe due to recent climate change process.

Keywords: conservation, distribution, endangered species, Orchidaceae

Összefoglalás – Az elmúlt években a ritka adriai sallangvirág (Himantoglossum adriaticum) 5 új elő­fordulását találtam a Kelet-Zalai-dombságban. A növény új megjelenései az ismert elterjedési területen belül esnek, ám a termőhelyi viszonyok a korábbi hazai előfordulásoktól eltérnek. Egy-egy lelőhelyen általában csak magányos példányokat észleltem, főként néhány évtizede még művelés alatt álló szőlőül­tetvények helyén kialakult másodlagos, mezofil gyepekben. Úgy tűnik a faj – hasonlóan például Szlové­niához – nálunk is terjedőben van.

Kulcsszavak: elterjedés, Orchidaceae, természetvédelem, veszélyeztetett növényfaj