Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 22 – no. 2. (2017) p.358-382.

Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához IV. / Contributions to the Atlas Florae Hungariae IV. (DOI: 10.17542/kit.22.358)
KEVEY Balázs
Cikk letöltése: [pdf] (502 Kb)

Kivonat:

Abstract – The paper lists supplementary data to the recently published Atlas Florae Hungariae, mostly from various parts of Transdanubia and the Great Plain. The list includes 72 plant species with at least one new station not shown on their grid-based range map. Certain data confirm old records, whereas some others correct erroneous distribution data. The actual habitats where the plants occur are characterized by their corresponding ÁNÉR codes.

Keywords: Hungary, floristic surveys, ÁNÉR habitat codes

Összefoglalás – Jelen dolgozat a nemrég megjelent magyarországi flóraatlaszhoz tartalmaz kiegészítő adatokat, elsősorban a Dunántúl és az Alföld különböző tájairól. A közlemény 72 növényfajról tartalmaz olyan florisztikai adatokat, amelyek a fajok elterjedési térképein új kvadrátban való előfordulásokat jelentenek. Egyes adatok régi előfordulásokat is megerősítenek, s a dolgozat néhány téves adatot is helyesbít. A növényfajok előfordulási viszonyait az ÁNÉR kódok dokumentálják.

Kulcsszavak: Magyarország, florisztika, ÁNÉR élőhelyek