Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 22 – no. 2. (2017) p.383-403.

Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához V. / Contributions to the Atlas Florae Hungariae V. (DOI: 10.17542/kit.22.383)
CSIKY János, BARÁTH Kornél, BOCZ Virág, DEME Judit, FÜLÖP Zsófia, KOVÁCS Dániel, NAGY Katalin, TAMÁSI Bendegúz, CSIKYNÉ RADNAI Éva
Cikk letöltése: [pdf] (782 Kb)

Kivonat:

Abstract – The current paper is the 5th one in the series aiming to contribute with new distribution data to the distribution maps published recently in Atlas Florae Hungariae. Several distribution data of 360 plant taxa from 66 flora mapping units are published in this study. Most of them are from the South Transdanubia. As a result of systematic surveys, more than 30 new species were found in 6 flora mapping quadrates. Most of the species are frequent, treated usually as weeds, but some of them are rare (e.g. Anchusa azurea, Centunculus minimus, Euphorbia stricta, Hypericum humifusum, Sagina apetala), and in some cases they are legally protected species in Hungary (e.g. Asplenium adiantum-nigrum, Dryopteris affinis, Festuca dalmatica, Gymnocarpium dryopteris, Urtica kioviensis).

Keywords: distribution data, flora mapping, Hungary, vascular flora

Összefoglalás – Jelen közleményünk annak a sorozatnak az ötödik része, melynek célja a Magyaror­szág edényes növényfajainak elterjedési atlasza térképeinek kiegészítése, főként aktuális előfordulási adatokkal. A dolgozat 66 kvadrátban 360 edényes taxon elterjedési adatait pontosítja. Az adatok több­sége a Dél-Dunántúlról származik, ahol 6 kvadrát a szisztematikus felméréseknek köszönhetően 30-nál is több fajjal egészült ki. A felsorolt taxonok döntő része gyakori, sokszor gyom jellegű elem, néhányuk azonban hazánkban ritka (pl. Anchusa azurea, Centunculus minimus, Euphorbia stricta, Hypericum humifusum, Sagina apetala), olykor védett növény (pl. Asplenium adiantum-nigrum, Dryopteris affinis, Festuca dalmatica, Gymnocarpium dryopteris, Urtica kioviensis).

Kulcsszavak: edényes flóra, elterjedési adatok, flóratérképezés, Magyarország