Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 23 – no. 1. (2018) p.8-14.

Adatok a Keszthelyi-hegység nőszőfűfajainak (Epipactis spp.) ismeretéhez / Contribution to the distribution of Epipactis species in the Keszthely Mts (DOI: 10.17542/kit.23.8)
PACSAI Bálint
Cikk letöltése: [pdf] (1485 Kb)

Kivonat:

Abstract – In this paper I present occurrence data of Epipactis species in the Keszthely Mts which were collected during the last four years. Ten species had literary or herbarium data from the area previously, all of them has been confirmed (Epipactis atrorubens, E. helleborine, E. leptochila, E. microphylla, E. moravica, E. muelleri, E. palustris, E. purpurata, E. nordeniorum, E. voethii) and another five species (Epipactis albensis, E. neglecta, E. peitzii, E. pontica, E. tallosii) furthermore a hybrid (Epipactis ×reinekei) were found newly on the area.

Keywords: biotic data, distribution, floristics, Orchidaceae, rhizomatous orchids, Transdanubia

Összefoglalás – Jelen közleményben a Keszthelyi-hegységben 2014–2017 években tett terepbejárásaim során észlelt nőszőfű-előfordulásokat foglalom össze. A területről tíz nőszőfűfaj rendelkezett irodalmi vagy herbáriumi adatokkal, ezek előfordulását sikerült megerősíteni (Epipactis atrorubens, E. helleborine, E. leptochila, E. microphylla, E. moravica, E. muelleri, E. palustris, E. purpurata, E. nordeniorum, E. voethii) és a hegységre nézve további öt, eddig publikációban nem jelzett faj (Epipactis albensis, E. neglecta, E. peitzii, E. pontica, E. tallosii), illetve egy hibrid (Epipactis ×reinekei) került elő.

Kulcsszavak: biotikai adatok, Dunántúl, elterjedés, florisztika, Keszthelyi-hegység, Orchidaceae,
rizómás orchideák