Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Kitaibelia vol. 23 – no. 2. (2018) p.133-140.

A Grimmia plagiopodia Hedw. természetvédelmi helyzete Magyarországon / Conservational status of Grimmia plagiopodia Hedw. in Hungary (DOI: 10.17542/kit.23.133)
NAGY József & PAPP Beáta
Cikk letöltése: [pdf] (1904 Kb)

Kivonat:

Abstract – Three new localities of the protected and endangered moss species, Grimmia plagiopodia Hedw., were discovered in 2017 in the southern part of Börzsöny Mts (North Hungarian Mountains) at Nagymaros and Kismaros villages. The authors have re-evaluated the threat-status of the species applying the most recent IUCN Red List categories and criteria. According to this, G. plagiopodia can still get the endangered (EN) status in Hungary.

Keywords: endangered bryophyte in Hungary, North Hungarian Mts, rare bryophyte in Europe

Összefoglalás – A szerzők a Grimmia plagiopodia Hedw. védett és veszélyeztetett lombosmoha faj há­rom új, 2017-ben megtalált előfordulási adatát közlik Nagymaros és Kismaros községek határából, a Bör­zsöny hegységből. Az IUCN új kritériumainak felhasználásával elvégezték a faj veszélyeztetettségi stá­tuszának újbóli értékelését Magyarországon. Ennek alapján a G. plagiopodia továbbra is veszélyezte­tett státuszra jogosult hazánkban.

Kulcsszavak: Európában ritka mohafaj, Északi-középhegység, Magyarországon veszélyeztetett mohafaj