Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Tables of contents (download full articles)

5 Csapody István: Emlékezés Csapody Verára (1890-1985)
11 Baksay Leona: Sorbus-fajok embriológiai-sejttani és származási vizsgálata
17 Somlyay Lajos – Lőkös László: Florisztikai és taxonómiai kutatások a Tornense területén
25 Vojtkó András: A Valeriana simplicifolia (Reichenb.) Kabath hazánkban és újabb adatok a Bükk hegység flórájához
37 Csiky János: Adatok a Karancs és a Medves flórájához
43 Bauer Norbert – Mészáros András – Simon Pál: Adatok a Balaton-felvidék flórájának ismeretéhez
51 Sramkó Gábor: A mátraverebélyi Kő-szirt hegy növényzete
55 Csiky János – Sulyok József – Schmotzer András: Adatok a Salgótarján körüli oligocén kori homokkő flórájához
65 Nagy József: Adatok a Börzsöny-hegység flórájához III.
69 Nagy József: A Börzsöny-hegység mészkerülő bükkösei
77 Szmorad Ferenc: Adatok az Aggteleki-karszt és a Galyaság flórájához I.
83 Molnár V. Attila – Molnár Attila – Vidéki Róbert – Pfeiffer Norbert: Adatok hazai Nanocyperion-fajok ismeretéhez I. Elatine hungarica Moesz
95 Pinke Gyula: Veszélyeztetett szegetális gyomnövények és fenntartásuk lehetőségei európai tapasztalatok alapján
111 Bunke Zsuzsanna: Dorner József herbáriuma
119 Király Gergely – Kun András – Szmorad Ferenc: A Vas-hegy csoport vegetációja és florisztikai érdekességei
143 Pócs Tamás: A löszfalak virágtalan növényzete I. Orografikus sivatag a Kárpát-medencében
157 Zanten, B. O. Van: Studies on the cryptogamic vegetation of loess cliffs II. The genus Bryum Hedw. on loess cliffs in the Pannonian Basin, including Bryum gemmiferum Wilz. & Demar. and Bryum violaceum Crundw. & Nyh. new to Hungary
163 Zanten, B. O. Van: Studies on the cryptogamic vegetation of loess cliffs III. Ceratodon conicus (Hampe) Lindb., new to Hungary
165 Bényei-Himmer Márta – Facsar Géza – Udvardy László: Adatok az őshonos Vinca fajok szaporodásbiológiájához
169 Bodonczi László: Az Őrség és Vendvidék védett és veszélyeztetett növényei
179 Kováts Dezső: Néhány bükki adat a Növénytár herbáriumából
183 Vojtkó András: Néhány gyakorlati és elméleti kérdés a vegetációtérképezésben
191 Vojtkó András – Farkas Tünde: Löszpusztáktól a Bükk-fennsíkig: Sztyepprétek növényföldrajzi és cönológiai elkülönítése
193 Nagy János – Figeczky Gábor – Molnár Melinda – Selényi Márta: Adatok a beregi tőzegmohás lápok vegetációjának változásaihoz
197 Molnár V. Attila – Molnár Attila – Vojtkó András: Szakirodalmi figyelő
203 Voigt Wilfried – Somay László; Sramkó Gábor; Takács Gábor; Tóth István Zsolt; Szerényi Júlia; Toldi Miklós; Raksányi Zsolt: Apró közlemények / Short communications

Search for publications:
author(s):
title:
abstract:
year: