Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Tartalomjegyzékek (cikkek letöltése)

3 - 15BÓDIS Judit, DANCZA István, GÁL Lajos, ÓVÁRI Miklós, SAMU Zoltán & SZALÓKY Ildikó: Almádi László 80 éves / Salutation of Professor László Almádi on his 80th birthday (DOI: 10.17542/kit.21.3)
16 - 26KOVÁCS Dániel & LŐKÖS László: Adatok a Mecsek hegység zuzmóflórájához / Contributions to the lichen flora of the Mecsek Mts (South Hungary) (DOI: 10.17542/kit.21.16)
27 - 32CSÁBI Miklós & HALÁSZ Antal: Új orchideafaj a magyar flórában: Epipactis pseudopurpurata Mered’a / Epipactis pseudopurpurata Mered’a, a new orchid species for the Hungarian flora (DOI: 10.17542/kit.21.27)
33 - 50SOMLYAY Lajos, MAKÁDI Sándor & CSÁBI Miklós: Adatok Budapest környéke flórájának ismeretéhez II. / Contributions to the flora of Budapest and its surroundings II. (DOI: 10.17542/kit.21.33)
51 - 54ÓVÁRI Miklós: Az Orchis mascula subsp. signifera (Vest) Soó újrafelfedezése a Keszthelyi-hegységben / Rediscovery of Orchis mascula subsp. signifera (Vest) Soó in the Keszthely Mts (Transdanubia, Hungary) (DOI: 10.17542/kit.51)
55 - 62TOLNAY Dolly: A villányi Somsich-hegy természeti értékei, a veszélyeztető tényezők és természetvédelmi teendők / Natural values of Mt Somsich near Villány, threatening factors and necessary conservation actions (DOI: 10.17542/21.55)
63 - 77VAS Mihály: A Nyárjas-tó fitocönózisainak átalakulása / The degradation of hygrophilous plant associations of the Nyárjas Lake (E Hungary) (DOI: 10.17542/kit.21.63)
78 - 100KEVEY Balázs & BARNA Csilla: A hazai Felső-Tisza-vidék fehérfűz ligetei (Leucojo aestivi-Salicetum albae KEVEY in BORHIDI et KEVEY 1996) / White willow riparian forests along the upper Tisza River, Hungary (DOI: 10.17542/kit.21.78)
101 - 115TAKÁCS Attila, NAGY Timea, SRAMKÓ Gábor, LOVAS-KISS Ádám, SÜVEGES Kristóf, LUKÁCS Balázs András, FEKETE Réka, LÖKI Viktor, MALATINSZKY Ákos, E. VOJTKÓ Anna, KOSCSÓ János, PFLIEGLER Walter Péter, NÓTÁRI Krisztina & MOLNÁR V. Attila: Pótlások a Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához I. / Contributions to the Atlas Florae Hungariae I. (DOI: 10.17542/kit.21.101)
116 - 135KISS Réka: A talaj-magbank szerepe a magyarországi növényközösségek dinamikájában és helyreállításában / The role of soil seed bank in restoration and dynamics of Hungarian plant communities (DOI: 10.17542/21.116)
136 - 147TÓTH Katalin, BOGYÓ Dávid, TAR János & VALKÓ Orsolya: A kis lilik (Anser erythropus L.) és közel rokon nagytestű lúdfajok magterjesztésben betöltött szerepe és élőhelyi preferenciája a Hortobágyi Nemzeti Parkban (DOI: 10.17542/kit.21.136)
148 - 158B-BÉRES Viktória, NAGY-LÁSZLÓ Zsolt, T-KRASZNAI Enikő, STENGER-KOVÁCS Csilla, BARRETO Sára, KISS Gábor, BUCZKÓ Krisztina & ABONYI András: A 2015-ös év algája szavazás jelöltjei / The Algae of the Year 2015 – Candidates of the election (DOI: 10.17542/21.148)
159 - 164KUN Róbert, VADÁSZ Csaba, MÁTÉ András, KÁLMÁN Nikoletta, BODOR Ádám, CSATHÓ András István, MOLNÁR Csaba, SCHMIDT Dávid, ÓVÁRI Mikós, MOLNÁR V. Attila, MOLNÁR Attila, TIHANYI Gábor, GULYÁS Gergely: Apró közlemények / Short communications (DOI: 10.17542/21.159)
165 - 166-: Irodalmi figyelő / Literature reviews (DOI: 10.17542/21.165)

Search for publications:
author(s):
title:
abstract:
year: