Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Tartalomjegyzékek (cikkek letöltése)

3 - 14PAPP László & LISZTES-SZABÓ Zsuzsa: Siroki Zoltán (1906–1987) emlékezete / In memoriam Zoltán Siroki (1906–1987) (DOI: 10.17542/kit.20.3)
15 - 22TAKÁCS Attila, SÜVEGES Kristóf, LJUBKA Tibor, LÖKI Viktor, LISZTES-SZABÓ Zsuzsa & MOLNÁR V. Attila: A Debreceni Egyetem Herbáriuma (DE) II.: A „Siroki Zoltán Herbárium” / The Herbarium of Debrecen University (DE) II.: The „Zoltán Siroki Herbarium” (DOI: 10.17542/kit.20.15)
23 - 27SZŰCS Péter: A Pterygoneurum squamosum Segarra et Kürschner előfordulása egy Győr melletti rekultivált hulladéklerakón / The occurrence of Pterygoneurum squamosum Segarra et Kürschner on a reclaimed waste storage near town Győr (NW Hungary) (DOI: 10.17542/kit.20.23)
28 - 37CSIKY János, ERZBERGER, Peter, KOVÁCS Dániel & DEME Judit: Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid. a Nyugat-Mecsekben / Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid. in the Western Mecsek Mts. (South Transdanubia, Hungary) (DOI: 10.17542/kit.20.28)
38 - 43WIRTH Tamás & GYERGYÁK Kinga: Az Asparagus verticillatus L. Magyarországon / Asparagus verticillatus L. in Hungary (DOI: 10.17542/kit.20.38)
44 - 47KOVÁCS Dániel & MESTERHÁZY Attila: A Ceratochloa (DC. et P. Beauv.) Hack. alnemzetség (Bromus L., Poaceae) hazai története és elterjedése / The subgenus Ceratochloa (DC. et P. Beauv.) Hack. (Bromus L., Poaceae) in Hungary (DOI: 10.17542/kit.20.44)
48 - 54CSATHÓ András István, BEDE Ádám, SUDNIK-WÓJCIKOWSKA, Barbara, MOYSIYENKO, Ivan I., DEMBICZ, Iwona & SALLAINÉ KAPOCSI Judit: A szagtalan rezeda (Reseda inodora Rchb.) előfordulása a Tiszántúlon / Reseda inodora Rchb. in the Tiszántúl region (East Hungary) (DOI: 10.17542/kit.20.48)
55 - 58BAUER Norbert: Sorbus udvardyana Somlyay & Sennikov a Balaton-felvidék keleti dolomitterületén / Sorbus udvardyana Somlyay & Sennikov in the eastern part of the Balaton Uplands (DOI: 10.17542/kit.20.55)
59 - 66SZŰCS Péter, SCHMIDT Dávid & CSISZÁR Ágnes: Kiegészítések a Soproni-hegység mohaflórájához II. / Contribution to the bryoflora of Sopron Hills (W Hungary) II. (DOI: 10.17542/kit.20.59)
67 - 73SCHMIDT Dávid: Újabb adatok a Pannonhalmi-dombság flórájához / New data to the flora of Pannonhalma Hills (DOI: 10.17542/kit.20.67)
74 - 80NAGY Timea: Néhány florisztikai adat Kötcse környékéről (Dél-Dunántúl, Nyugat-Külső-Somogy) / Some floristic data from surroundings of Kötcse (South Transdanubia, West Outer Somogy) (DOI: 10.17542/kit.20.74)
81 - 142SCHMOTZER András: Ceratocephala testiculata (Crantz) Roth és további adatok a Bükkalja flórájához / Ceratocephala testiculata (Crantz) Roth and further data to the flora of the foothills of Bükk Mts.('Bükkalja', NE Hungary) (DOI: 10.17542/kit.20.81)
143 - 149DEÁK Balázs, TÖRÖK Péter, TÓTHMÉRÉSZ Béla & VALKÓ Orsolya: A hencidai Mondró-halom, a löszgyep-vegetáció őrzője / Mondró-halom kurgan (Hencida, East Hungary), a refugium of loess grassland vegetation (DOI: 10.17542/kit.20.143)
150 - 156BAUER Norbert & SOMLYAY Lajos: A Crepis mollis (Jacq.) Asch. subsp. hieracioides (Waldst. & Kit.) Domin újrafelfedezése Magyarországon / Rediscovery of Crepis mollis (Jacq.) Asch. subsp. hieracioides (Waldst. & Kit.) Domin in Hungary (DOI: 10.17542/kit.20.150)
157 - 167BIRÓ Éva & BÓDIS Judit: Sallangvirág (Himantoglossum) fajok virágzás-fenológiája és elterjedési mintázata / Flowering phenology and distribution pattern of Lizard Orchids (Himantoglossum) (DOI: 10.17542/kit.20.157)
168 - 174SZŰCS Péter, PÉNZESNÉ KÓNYA Erika, TAKÁCS Attila, LÖKI Viktor, CSÁBI Miklós et al., TÓTH Katalin, BABAI Dániel, KELEMEN András, DEÁK Balázs, ALBERT Ágnes, VALKÓ Orsolya, CSATHÓ András István: Apró közlemények / Short communications (DOI: 10.17542/kit.20.168)
175 - 175Irodalmi figyelő / Literature reviews: SCHMOTZER András (szerk.)(2014): Szikfok – Dél-hevesi tanulmányok. – Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, 192 pp. + Térképmelléklet. (DOI: 10.17542/kit.20.175)

Search for publications:
author(s):
title:
abstract:
year: