Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Tartalomjegyzékek (cikkek letöltése)

239 Molnár V. Attila: Emlékezés Boros Ádámra, születésének századik évfordulóján
245 Somlyay Lajos: A Pulsatilla flavescens (Hazsl.) Borb. emend. Boros prioritásának védelmében
249 Szerényi Júlia: Adatok az Észak-Mezőföld löszflórájához
271 Zanten, B. O. Van: Studies on the cryptogamic vegetation of loess cliffs, IV. Chenia leptophylla (C. Muell.) Zander new to Hungary
275 Penksza Károly: A Festuca javorkae májovsky és a Festuca wagneri Degen, Thaisz et Flatt jellemzése és a Festuca ovina-csoport határozókulcsa
279 - 287Molnár V. Attila – Pfeiffer Norbert – Ristow Michael: Adatok hazai Nanocyperion-fajok ismeretéhez IV. A Lindernia dubia (L.) Pennel [Scrophulariaceae] Magyarországon
289 - 296Molnár V. Attila – Molnár Attila – Gulyás Gergely – Schmotzer András: Adatok hazai Nanocyperion-fajok ismeretéhez V. Heliotropium supinum L. és Verbena supina L.
297 - 296Molnár V. Attila – Molnár Attila – Vidéki Róbert – Pfeiffer Norbert: Néhány adat Magyarország flórájának ismeretéhez
305 - 296Somlyay Lajos – Lőkös László: A Polycarpon tetraphyllum L. Magyarországon, és további adatok Budapest gyomflórájához
307 - 296Király Angéla – Király Gergely: A Délnyugat-Kisalföld florisztikai – növényföldrajzi kutatásának előzetes eredményei
313 - 296Barina Zoltán: Felhagyott homokbányák florisztikai vizsgálata I.
319 - 296Pinke Gyula: A vetett növény és a differenciális fajok jelentősége a gyomtársulások leírásában
331 - 296Tóth István Zsolt: A ciklámenlila nőszőfű (Epipactis placentina Bongiorni & Grünanger) Magyarországon
333 - 296Kun András – Ittzés Péter: Az elbai nőszőfű (Epipactis albensis Novakova & Rydlo) a Cserehátban
335 - 296Galambos István – Bauer Norbert – Mészáros András: A Ranunculus nemorosus DC. újabb előfordulásai a Bakonyban
339 - 296Farkas Tünde – Gruber Péter – Szűts Fanni: A Corallorhiza trifida Chatelain előfordulásai a Tornai-karszton
343 - 296Almádi László: Az olasz tölgy (Quercus virgiliana Ten.) a Keszthelyi-hegységben. (Előzetes közlemény)
347 - 296Bőhm Éva Irén – Facsar Géza: A Kitaibel-varfű [Knautia kitaibelii (Schultes) Borbás] hazai előfordulásáról
351 - 296Bauer Norbert – Mészáros András – Simon Pál: Adatok a Balaton-felvidék flórájának ismeretéhez II.
357 - 296Király Gergely – Horváth Ferenc: Magyarország flórájának térképezése: lehetőségek a térképezés hálórendszerének megválasztására
369 - 296Lájer Konrád, Karsai Géza, Lantos Zoltán, Farkas Sándor: Apró közlemények
371 - 296Seregélyes Tibor, Kalotás Zsolt, Molnár V. Attila: Szakirodalmi figyelő
379 - 296Király Gergely – Csiky János – Dancza István – Farkas Sándor – Horváth Ferenc – Molnár V. Attila – Szmorad Ferenc – Vidéki Róbert – Vojtkó András: Beszámoló Magyarország Flóratérképezési Programjának előkészületeiről
385 - 296Udvardy László – Balogh Lajos – Botta-Dukát Zoltán: Beszámoló az 5. ICEIAP (5th International Conference on the Ecology of Invasive Alien Plants, 1999. okt. 13-16, La Maddalena, Szardínia, Olaszország) c. konfrerenciáról

Search for publications:
author(s):
title:
abstract:
year: