Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat

Journal of Pannonian Botany

Az oldal 2020-tól nem frissül. Friss információkért látogasson el az alábbi oldalra: https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia

Tartalomjegyzékek (cikkek letöltése)

111 - 116FARKAS József: Lakatos Endre – egykori tanítványa szemével (DOI: 10.17542/kit.23.111)
117 - 132PIFKÓ Dániel: Magyar botanikusok határozója a dualizmus utolsó éveiből / An identification key for Hungarian botanists portrayed in Album Kleinianum (compiled by Zoltán Szabó) (DOI: 10.17542/kit.23.117)
133 - 140NAGY József & PAPP Beáta: A Grimmia plagiopodia Hedw. természetvédelmi helyzete Magyarországon / Conservational status of Grimmia plagiopodia Hedw. in Hungary (DOI: 10.17542/kit.23.133)
141 - 150SCHMIDT Dávid, HASZONITS Győző & KORDA Márton: Sótűrő budavirágfajok terjedése a Dunántúl útjain / Spreading of native Spergularia species along roadsides of Transdanubia (NW Hungary) (DOI: 10.17542/kit.23.141)
151 - 154VARGA Szabolcs, SINIGLA Mónika & BAUER Norbert: A Spiraea media Fr. Schm. Balaton-felvidéki előfordulásáról / About the occurrence of Spiraea media Fr. Schm. on the Balaton Uplands (DOI: 10.17542/kit.23.151)
155 - 169SOMLYAY Lajos: Adatok az Arabis nemorensis (Cruciferae) hazai elterjedéséhez / Contributions to the distribution of Arabis nemorensis (Cruciferae) in Hungary (DOI: 10.17542/kit.23.155)
170 - 178KORDA Márton, KERGYIK Éva, TÓTH Anna & CSISZÁR Ágnes: Újabb adat a hazai adventív flóra ismeretéhez: a Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey. 1831 Magyarországon / Lactuca tatarica (Asteraceae), a new species for the Hungarian alien flora (DOI: 10.17542/kit.23.170)
179 - 187HASZONITS Győző & SCHMIDT Dávid: A potenciálisan inváziós vesszős aggófű (Senecio inaequidens DC.) aktuális elterjedése / Current distribution of the potentially invasive narrow-leaved ragwort (Senecio inaequidens DC.) in Hungary (DOI: 10.17542/kit.23.179)
188 - 196DEMETER László: A Calamagrostis stricta (Timm) Koeler elterjedése a Dél-Nyírségben / Distribution of Calamagrostis stricta (Timm) Koeler in the Southern Nyírség (E Hungary) (DOI: 10.17542/kit.23.188)
197 - 206ERDŐS László, ARADI Eszter, BÁTORI Zoltán & TÖLGYESI Csaba: Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához III. / Data to the flora and vegetation of Hungary III. (DOI: 10.17542/kit.23.197)
207 - 217CSIKY János & LANTOS István: Florisztikai felmérések hibaforrásai I. „Jószándékú” flórahamisítások: „kakukk” a Medvesen / The biases of floristic surveys I. Naive planters: “cuckoo” of the Medves (N Hungary) (DOI: 10.17542/kit.23.207)
218 - 237KEVEY Balázs: Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához VII. / Contributions to the Atlas Florae Hungariae VII. (DOI: 10.17542/kit.23.218)
238 - 261CSIKY János, BARÁTH Kornél, CSIKYNÉ RADNAI Éva, DEME Judit, WIRTH Tamás, ZURDO J. Alberto & KOVÁCS Dániel: Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához VIII. / Contributions to the Atlas Florae Hungariae VIII. (DOI: 10.17542/kit.23.238)
262 - 271EXNER Tamás, SOMLYAY Lajos, CSATHÓ András István, MOLNÁR Csaba, VIRÓK Viktor, SÜVEGES Kristóf, RIEZING Norbert, WIRTH Tamás: Apró közlemények / Short communications (DOI: 10.17542/kit.22.262)

Search for publications:
author(s):
title:
abstract:
year: